Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HCL Nr. 44/20-04-2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior
hclanexe
HCL nr 44 din 20-04-2022 aprobare indexare impozite și taxe locale 2023.doc -
 
HCL Nr. 20/27-01-2022 HCL cu privire la modificarea anexelor nr 11 si nr 12 la HCL nr 85 / 25.11.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
hclanexe
HCL nr 20 din 27-01-2022 modificare anexa 11 si 12 la HCL nr 85 din 25--11-2021 aprobare impozite și taxe locale 2022.docx Anexa nr 11 la HCL nr 20 din 27-01-2022 habitat -1-.docx 
Anexa nr 12 la HCL nr 20 din 27-01-2022 taxe locale.docx 
 
HCL Nr. 97/16-12-2021 HCL cu privire la aprobarea modificării Anexei nr 5 și a Anexei 6 la HCL nr 85 / 25.11.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
hclanexe
HCL nr 97 din 16-12-2021 modificare Anexele nr 5 si 6 din HCL nr 85 din 25-11-2021.docx Anexa nr 5 la HCL nr 97 din 16-11-2021 mij transport PF -1-.docx 
Anexa nr 6 la HCL 97 nr din 16-12-2021 mij transport PJ.docx 
 
HCL Nr. 85/25-11-2021 HCL privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
hclanexe
HCL nr 85 din 25--11-2021 aprobare impozite și taxe locale 2022.docx Anexa 1 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 2 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 3 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 4 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 5 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 6 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 7 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 8 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 9 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 10 la HCL nr 85 din 25-11-2021 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 11 la HCLnr 85 din 25-11-2021aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 12 la HCL nr 85 din 25-11-2021aprobare impozite și taxe locale.docx 
 
HCL Nr. 46/31-05-2021 HCL privind aprobarea unei taxe de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimonial comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea
hclanexe
HCL nr 46 din 31-05-2021 stabilire tarif inchiriere buldoexcavator .doc -
 
HCL Nr. 40/21-04-2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior
hclanexe
HCL nr 40 din 21-04-2021 aprobare indexare impozite și taxe locale .doc -
 
HCL Nr. 29/31-03-2021 Hotarare privind aprobarea actualizării Anexei nr 11 la HCL nr 53 / 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, modificată prin HCL nr 3 /2021
hclanexe
HCL nr 29 din 31 -03-2021 aprobare actualizare Anexa nr 11 la HCL nr-58 2020.doc Anexa la HCL 29 nr din 31-03-2021 ACTUALIZARE ANEXA 11 SALUBRIZARE.docx 
 
HCL Nr. 3/08-01-2021 HCL cu privire la modificarea Anexei nr 11 la HCL nr 53 / 18.11.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
hclanexe
HCL nr 3 din 08-01-2021 aprobare modificare pct 5din Anexa nr 1 impozite si taxe locale ptr anul 2021.doc Anexa la HCL nr 3 din 08-01-2020 .docx