Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Declarație de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare
 
 
HCL Nr. 38/25-04-2023 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior
hclanexe
HCL nr 38 din 25-04-2023 indexare impozite si taxe locale 2024.docx -
 
HCL Nr. 119/27-12-2022 privind Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023
hclanexe
HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale 2023.docx Anexa 1 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 2 la HCL 119 nr din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 3 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 4 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 5 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 6 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 7 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 8 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 9 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 10 la HCL nr119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa 11 la HCL nr 119 din 27-12-2022 aprobare impozite și taxe locale.docx 
Anexa nr 12 la HCL nr 119 din 27-12-2022 taxe locale.docx 
 
HCL Nr. 44/20-04-2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior
hclanexe
HCL nr 44 din 20-04-2022 aprobare indexare impozite și taxe locale 2023.doc -
 
HCL Nr. 20/27-01-2022 HCL cu privire la modificarea anexelor nr 11 si nr 12 la HCL nr 85 / 25.11.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
hclanexe
HCL nr 20 din 27-01-2022 modificare anexa 11 si 12 la HCL nr 85 din 25--11-2021 aprobare impozite și taxe locale 2022.docx Anexa nr 11 la HCL nr 20 din 27-01-2022 habitat -1-.docx 
Anexa nr 12 la HCL nr 20 din 27-01-2022 taxe locale.docx