• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Monitorul oficial local Mihail Kogălniceanu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 16/20-02-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MARTIE 2020 – MAI 2020 28-02-2020 -
HCL 15/20-02-2020 privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2020 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 28-02-2020 -
HCL 14/20-02-2020 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati 28-02-2020 -
HCL 13/20-02-2020 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 28-02-2020 -
HCL 12/20-02-2020 cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada iulie-decembrie 2019 28-02-2020 -
HCL 11/20-02-2020 Privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2020 28-02-2020 -
HCL 10/20-02-2020 privind inițierea procedurii de vanzare directă cu plata în rate pe o perioadă de 5 ani unui numar de 7 locuinte si a terenului aferent, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica 28-02-2020 -
HCL 9/20-02-2020 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu 28-02-2020 -
HCL 8/20-02-2020 privind initierea procedurii de vanzare prin licitatie publica a unui numar de 4 loturi de teren, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogalniceanu 28-02-2020 -
HCL 7/20-02-2020 privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020 28-02-2020
HCL 6/29-01-2020 privind dezmembrarea unor număr de două loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu 04-02-2020 -
HCL 5/29-01-2020 privind aprobarea prelungirii unui număr de 8 contracte de închiriere pentru locuințe, amplasate în intravilanul localității Răndunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, aparținând domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu 04-02-2020 -
HCL 4/29-01-2020 privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2020 04-02-2020 -
HCL 3/29-01-2020 Privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali pentru anul 2020 04-02-2020 -
HCL 2/29-01-2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2020 - 2021 04-02-2020 -
HCL 1/29-01-2020 privind validarea Dispoziției nr 223 / 30.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2019, etapa a VI-a 04-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină