• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihail Kogălniceanu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 44/31-08-2020 Hotarare privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 05-09-2020 -
HCL 43/31-08-2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a- V-a 05-09-2020
HCL 42/29-07-2020 Hotarare privind actualizarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 08-08-2020 -
HCL 41/29-07-2020 Hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 08-08-2020
HCL 40/29-07-2020 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Construire conducta aductiune la sistem alimentare cu apa Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Tulcea” 08-08-2020 -
HCL 39/29-07-2020 Hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Construire conducta aductiune la sistem alimentare cu apa Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Tulcea” 08-08-2020 -
HCL 38/29-07-2020 Hotarare privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a două loturi de teren, având categoria de folosință drum public din intravilanul localității Mihail Kogălniceanu 08-08-2020 -
HCL 37/29-07-2020 Hotarare cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada ianuarie-iunie 2020 08-08-2020 -
HCL 36/29-07-2020 Hotarare privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati 08-08-2020 -
HCL 35/29-07-2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a IV-a 08-08-2020
HCL 34/25-06-2020 HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PLATFORME BETON – STATII DE ASFALT ȘI BRTOANE MODULARE- MOBILE ” satul Mihail Kogalniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea , beneficiar SC PRESCOM 03-07-2020
HCL 33/25-06-2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, CONSTRUIRE SCENA IN LOCALITATEA RANDUNICA” localitatea Randunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 03-07-2020 -
HCL 32/25-06-2020 HCL privind modificarea art.1 din HCL nr 9 / 20.02.2020 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu 03-07-2020 -
HCL 31/25-06-2020 HCL privind aprobarea vanzării directe cu plata în rate pe o perioadă de 5 ani unui numar de 7 locuinte si a terenului aferent, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica 03-07-2020 -
HCL 30/25-06-2020 HCL privind aprobarea vânzarii unui număr de 4 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu 03-07-2020 -
HCL 29/25-06-2020 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a- III-a 03-07-2020
HCL 28/25-05-2020 Hotarare privind înregistrarea Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacția on-line 30-05-2020 -
HCL 27/25-05-2020 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada IUNIE 2020 –AUGUST 2020 30-05-2020 -
HCL 26/25-05-2020 Hotarare privind actualizarea indicatorilor economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,, Grădiniță cu program normal 3 săli de grupă, localitatea Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea ” conform OUG 114/2018 - lucrări ce se vor realiza din fonduri proprii ale comunei Mihail Kogălniceanu 30-05-2020
HCL 25/25-05-2020 Hotarare privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea 30-05-2020
HCL 24/25-05-2020 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ” localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 30-05-2020 -
HCL 23/25-05-2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a II-a 30-05-2020
HCL 22/31-03-2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a I-a 06-04-2020
HCL 21/31-03-2020 privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 si a Programului de activitate pe anul 2020 a Bibliotecii comunale Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 06-04-2020 -
HCL 20/31-03-2020 privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2020 06-04-2020 -
HCL 19/31-03-2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea”, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii 06-04-2020 -
HCL 18/31-03-2020 Privind aprobare PUZ construire si dotare camin cultural P 1 sat M. Kogalniceanu, comuna M. Kogalniceanu 06-04-2020 -
HCL 17/31-03-2020 Privind aprobarea completarii ROF Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu , aprobat prin HCL 69 din 30.10.2019 06-04-2020 -
HCL 16/20-02-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MARTIE 2020 – MAI 2020 28-02-2020 -
HCL 15/20-02-2020 privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2020 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 28-02-2020 -
HCL 14/20-02-2020 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati 28-02-2020 -
HCL 13/20-02-2020 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 28-02-2020 -
HCL 12/20-02-2020 cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada iulie-decembrie 2019 28-02-2020 -
HCL 11/20-02-2020 Privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2020 28-02-2020 -
HCL 10/20-02-2020 privind inițierea procedurii de vanzare directă cu plata în rate pe o perioadă de 5 ani unui numar de 7 locuinte si a terenului aferent, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica 28-02-2020 -
HCL 9/20-02-2020 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu 28-02-2020 -
HCL 8/20-02-2020 privind initierea procedurii de vanzare prin licitatie publica a unui numar de 4 loturi de teren, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogalniceanu 28-02-2020 -
HCL 7/20-02-2020 privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020 28-02-2020
HCL 6/29-01-2020 privind dezmembrarea unor număr de două loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu 04-02-2020 -
HCL 5/29-01-2020 privind aprobarea prelungirii unui număr de 8 contracte de închiriere pentru locuințe, amplasate în intravilanul localității Răndunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, aparținând domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu 04-02-2020 -
HCL 4/29-01-2020 privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2020 04-02-2020 -
HCL 3/29-01-2020 Privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali pentru anul 2020 04-02-2020 -
HCL 2/29-01-2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2020 - 2021 04-02-2020 -
HCL 1/29-01-2020 privind validarea Dispoziției nr 223 / 30.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2019, etapa a VI-a 04-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină