• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihail Kogălniceanu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 13/28-01-2021 Hotarare privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu 06-02-2021 -
HCL 12/28-01-2021 Hotarare privind aprobarea utilizarii, în anul 2021, a excedentului din anul 2020 , în sumă de 92.529,02 lei pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 06-02-2021 -
HCL 11/28-01-2021 Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere spațiu nr 899 / 26.03. 2013, prelungit prin actul adițional nr 2504 / 27.02.2019 și modificarea chiriei pentru Ghișeul Poștal Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 06-02-2021 -
HCL 10/28-01-2021 Hotarare privind modificarea cuantumului obligatiei financiare rezultat din insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Mihail Kogălniceanu 06-02-2021 -
HCL 9/28-01-2021 Hotarare privind modificarea cuantumului obligatiei financiare rezultat din insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de contabilitate 06-02-2021 -
HCL 8/28-01-2021 Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2021 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 06-02-2021 -
HCL 7/28-01-2021 Hotarare Privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2021 06-02-2021 -
HCL 6/28-01-2021 Hotarare cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IULIE – DECEMBRIE 2020 06-02-2021 -
HCL 5/28-01-2021 Hotarare privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 06-02-2021 -
HCL 4/08-01-2021 HCL privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitii de materiale sanitare în unitățile de învațamânt din Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” 15-01-2021 -
HCL 3/08-01-2021 HCL cu privire la modificarea Anexei nr 11 la HCL nr 53 / 18.11.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 15-01-2021
HCL 2/08-01-2021 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada FEBRUARIE 2021 – APRILIE 2021 15-01-2021 -
HCL 1/08-01-2021 HCL privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2021 – 2022 15-01-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină