Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Program de susținere a producției de legume. Termen depuneri cereri: 04-10-2023
program de sustinere.pdf  (649,16 KB)  data: 21-09-2023   utilizator: 1  
Armata României recrutează
Armata României organizează una dintre cele mai ample campanii de recrutare și selecție pentru ocuparea a peste 4.000 de posturi de soldați/gradați profesionişti:
https://www.recrutaremapn.ro/recrutare.php

anunt recrutaresoldati si gradati.pdf  (117,29 KB)  data: 19-09-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă: PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata
Comuna Mihail Kogalniceanu anunță  semnarea contractului de finantare nr. 2378DOT/ 05.09.2023 pentru  proiectul ,,Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Mihail Kogalniceanu,judetul Tulcea’’ cod-F-PNRR-Dotari-2023-6136, finantat din fonduri europene prin Planul National de Rederesare si Rezilienta al Romaniei

Comunicat de presa.pdf  (409,05 KB)  data: 14-09-2023   utilizator: 1  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - campanie de recrutare asistenți maternali în luna septembrie 2023
anunt recrutare.pdf  (443,62 KB)  data: 04-09-2023   utilizator: 1  
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30,98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
Anunț privind Legea nr 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - TERMEN DEPUNERE CERERE: 18 NOIEMBRIE 2023
anunt legea 123 2023.docx  (13,95 KB)  data: 31-07-2023   utilizator: 1  
Informaţii de interes public privind eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice
Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare. În acest scop, operatorii economici proprietari şi/sau administratori sunt obligaţi să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie specifica, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fişe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate şi alte documente relevante...

Link-ul care poate fi accesat pentru informaţii suplimentare: https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/


anunt - Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.docx  (13,31 KB)  data: 14-06-2023   utilizator: 1  
Codul de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecţie a plantelor şi al apicultorului – aprobat prin Ordinul 185 din 10 mai 2023 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ORDINUL 185 DIN 10-05-2023.pdf  (41,37 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
codul de conduita.pdf  (128,47 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Autoritatea națională fitosanitară organizează sesiuni de instruire pentru utilizatorii profesioniști de utilizare produse pentru protecția plantelor
fitosanitar_tulcea_cursuri_protectia_plantelor.pdf  (2,24 MB)  data: 04-05-2023   utilizator: 1  
ANUNT DE FINALIZARE PROIECT „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Mihail Kogălniceanu“
Rezultatele finale in urma implementarii proiectului : 
Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;
Rezultat proiect: 
1. Ecosistem digital interconectat și integrat ;
1.2. Achizitia de echipament IT ( 12 bucati de ,,Echipamente de tip Sisteme All One (AIO)24).
                        
Valoarea totală a proiectului : 1.475.420 lei. 
Valoarea eligibilă nerambursabilă : 1.445.911,60 lei (98%) 
Valoarea cofinantarii proiectului: 29.508,40 lei (2%) 

Anunt finalizare proiect-digitalizare.docx  (700,61 KB)  data: 02-05-2023   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA
Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.
Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Valoarea totală a proiectului: 3.830.913,04 lei
Data începerii și finalizării proiectului: 03.04.2023 - 30.09.2024

Comunicat de presa.pdf  (551,61 KB)  data: 28-04-2023   utilizator: 1  
Prezentare și modalități de combatere - buruiana Ambrozia
- Sancțiunile pentru proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere; 
- Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii;
- Cum se manifestă alergia la ambrozia;
- Cum se poate trata alergia la ambrozia;
- Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia;
- Actele normative ce trebuie cunoscute de către proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri;


Ambrozia-prezentare-combatere.pdf  (761,43 KB)  data: 21-04-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - finalizare proiect- Achizitii de materiale sanitare in unitatile de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Tulcea, în vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 Cod proiect 149792
Obiectivul general al proiectului a constat in asigurarea unei capacitati adecvate in unitatile de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Tulcea în vederea gestionarii crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educatie si prin limitarea numarului potential de cazuri de infectie care trebuie tratate în sistemul public de sanatate. Limitarea raspândirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei, este realizata prin asigurarea disponibilitatii echipamentelor/dispozitivelor de protectie medicala si asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât s-a impus necesitatea dotarii corespunzatoare a unitatilor de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Tulcea.

ANUNT FINALIZARE PROIECT MATERIALE SANITARE.pdf  (421,27 KB)  data: 31-03-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată“
Comuna Mihail Kogalniceanu anunță începerea proiectului cu titlul “Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, Județul Tulcea”, cod C10-I1.2-2344, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), implementat de Comuna Mihail Kogalniceanu, Județul Tulcea conform contractului de finanțare nr. 19275/15.02.2023, finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul Componentei 10 – Fondul Local-Runda II.

Comunicat-presa-TIC.pdf  (331,36 KB)  data: 17-03-2023   utilizator: 1  
Sesiuni de instruire şi certificare - produse pentru protecţia plantelor - organizate de Autoritatea naţională fitosanitară
anunt instruiri - documente necesare inscriere.pdf  (1,84 MB)  data: 10-02-2023   utilizator: 1  
A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare
Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?
Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

mai multe detalii la https://returosgr.ro/

a inceput inregistrarea retuRO.pdf  (361,63 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 1  
Sprijin pentru plata facturilor la energie
În anul 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

>>> Ghidul cardurilor de energie

informatii_ajutatoare.pdf  (4,37 MB)  data: 19-01-2023   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Găsiți modelele de cerere în secțiunea Formulare, documente necesare/ Formulare SIA (fose septice)

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12,87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate