Achiziții de materiale sanitare în unitățile de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Județul Tulcea, în vederea
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2
Cod proiect 149792

Obiectivul general al proiectului
a constat în asigurarea unei capacități adecvate în unitățile de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Tulcea în vederea gestionării crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație și prin limitarea numărului potențial de cazuri de infecție care trebuie tratate în sistemul public de sănătate. Limitarea raspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației, este realizată prin asigurarea disponibilitîții echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât s-a impus necesitatea dotării corespunzatoare a unitățtilor de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Tulcea.

Data începerii proiectului: 06.04.2022
Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului: 1,201,957.87 lei
Valoarea cofinanțării UE: 1,201,600.87 lei

>>> Anunț finalizare proiect