• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Monitorul oficial local Mihail Kogălniceanu: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 198/15-12-2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 21 decembrie 2020, ora 15.00 15-12-2020 -
Dispoziţia 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 13-11-2020 -
Dispoziţia 168/03-11-2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 09 noiembrie 2020, ora 15.00 03-11-2020 -
Dispoziţia 161/30-10-2020 Dispoziție privind privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 07-11-2020 -
Dispoziţia 153/05-10-2020 Dispozitie privind aprobarea Codului de conduită etică şi profesionalăna funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 17-10-2020 -
Dispoziţia 152/05-10-2020 Dispozitie privind aprobarea Regulamentului Intern al salariatilor din cadrul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea 17-10-2020 -
Dispoziţia 146/17-09-2020 Dispozitie Cu privire la modificarea art. 1 din Dispoziția nr 131 / 19.08.2020 privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa birourile electorale ale ale secțiilor de votare din circumscripția electorală nr 33 Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 21-09-2020 -
Dispoziţia 145/17-09-2020 Dispozitie privind completarea Dispoziției nr 124 / 07.08.2020 privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa biroul electoral de circumscriptie nr 33 Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 21-09-2020 -
Dispoziţia 144/17-09-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 21.09.2020 , ora 15.00 17-09-2020 -
Dispoziţia 139/31-08-2020 Dispozitie privind stabilirea modalităţii de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul ,,Schema naţională de sprijin pentru elevii cei mai defavoriţaţi” -S.N.S.E.D. 05-09-2020 -
Dispoziţia 138/28-08-2020 Dispozitie Cu privire la modificarea Dispoziției nr 120 / 31.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind vânzarea prin licitație publică a unui număr de 4 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu 05-09-2020 -
Dispoziţia 135/27-08-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 31.08.2020 , ora 15.00 27-08-2020 -
Dispoziţia 132/19-08-2020 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 25-08-2020 -
Dispoziţia 131/19-08-2020 Dispoziție privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa birourile electorale ale ale secțiilor de votare din circumscripția electorală nr 33 Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 25-08-2020 -
Dispoziţia 124/07-08-2020 Dispoziție privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa biroul electoral de circumscriptie nr 33 Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 14-08-2020 -
Dispoziţia 120/31-07-2020 Dispoziție Cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind vânzarea prin licitație publică a unui număr de 4 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu 09-08-2020 -
Dispoziţia 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 23-07-2020 -
Dispoziţia 89/18-06-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 18-06-2020 -
Dispoziţia 83/28-05-2020 Dispozitie privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 02-06-2020 -
Dispoziţia 78/18-05-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 18-05-2020 -
Dispoziţia 74/09-04-2020 privind organizarea modului de primire prin poșta electronicä a cererilor, declarațiilor documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socialä 20-04-2020 -
Dispoziţia 66/25-03-2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 25-03-2020 -
Dispoziţia 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 13-02-2020 -
Dispoziţia 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 22-01-2020 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină