Obiectivul general al proiectului

Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Mihail Kogălniceanu în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat.
2. Îmbunătățirea competențelor digitale ale grupului țintă.


  >>> raport cu privire la analiza nevoilor și digitalizarea proceselor - 19 aprilie 2022

  >>> comunicat de presă - începere proiect - 10 mai 2022

  >>> comunicat de presă - finalizare proiect - 2 mai 2023