• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
151 09-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concursul pentru acuparea unei functii de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru data de 12 OCTOMBRIE 2021, proba scrisa - 2021-09-09 - -
150 08-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei O. – C. I. de catre d-nul I. C. in perioada 10.09.2021 – 15.09.2021 - 2021-09-09 - -
149 08-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I. M. de către d-na M. –G. B., în perioada 13.09.2021 – 24.09.2021 - 2021-09-09 - -
148 08-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui Gh. M. de către d-na N. U. în perioada 13.09.2021 – 11.10.2021 - 2021-09-09 - -
147 02-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenita dintr-o familie ale carei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2021-09-09 - -
146 01-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de nastere privind pe M. R. - 2021-09-09 - -
145 01-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de nastere privind pe M. I. - 2021-09-09 - -
144 01-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav – R. C. - 2021-09-02 - -
143 01-09-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D. T. de catre d-na M. –L. B. in perioada 06.09.2021 – 17.09.2021 - 2021-09-02 - -
142 31-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-Fl. A. in perioada 06.09.2021 – 10.09.2021 - 2021-09-02 - -
141 31-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei A. V. de către d-na S. R. in perioada 06.09.2021-17.09.2021 - 2021-09-02 - -
140 26-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 127 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru data de 03 septembrie 2021, proba scrisa. - 2021-08-26 - -
139 23-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de către d-na D.F. A. în perioada 06.09.2021 – 07.09.2021 - 2021-08-26 - -
138 18-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de către dl B. L. D. în perioada 20.08.2021 – 03.09.2021 - 2021-08-19 - -
137 18-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-08-19 - -
136 18-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind stabilirea venitului salarial brut al doamnei Vasilica OLARAS, viceprimarul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.08.2021 - 2021-08-19 - -
135 18-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al domnului ALEXE Anastase, primarul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.08.2021 - 2021-08-19 - -
134 09-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind modificarea actului de nastere privind pe R. F. - 2021-08-10 - -
133 09-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea actului de nastere privind pe M. I. - 2021-08-10 - -
132 09-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. –L. C. de către d-na I. M. în perioada 12.08.2021 – 25.08.2021 - 2021-08-10 - -
131 09-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei O. – C. I. de catre d-nul I. C. in perioada 11.08.2021 – 17.08.2021 - 2021-08-10 - -
130 09-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei B. M. - G. de catre d-na F. C. in perioada 16.08.2021 – 20.08.2021 - 2021-08-10 - -
129 05-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractu;ui individual de munca nr. 3062 / 17.06.2016 al doamnei E. – A. I., asistent personal al persoanei cu handicap grav I. I. - 2021-08-10 - -
128 03-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea componentei Comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea in anul 2021 constituita prin Dispozitia nr. 59 / 12.03.2021 - 2021-08-04 - -
127 29-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru data de 03.09.2021, proba scrisa - 2021-08-04 - -
126 02-08-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav – F. A. - 2021-08-04 - -
125 29-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea componentei Comisiei paritare din cadrul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea constituita prin Dispozitiea nr. 25/21.01.2020 - 2021-08-04 - -
124 29-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de disciplina pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea - 2021-08-04 - -
123 29-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca 8643/20.11.2020 al domnului V. – G. A. incepand cu data de 01.08.2021 - 2021-08-04 - -
122 29-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incadrarea cu contract individual de munca al doamnei A G, asistent personal al persoanei cu handicap grav – V. L. - 2021-08-04 - -
121 29-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav – M. G. - 2021-08-04 - -
120 28-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav – E. A. - 2021-08-04 - -
119 27-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. U. de catre d-l Gh. M. in perioada 02.08.2021 – 06.08.2021 - 2021-08-04 - -
118 23-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta ordinara din data de 29.07.2021, ora 15 da 2021-07-26 -
117 15-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii doamnei Mihaela APOSTOL , referent principal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-07-26 - -
116 15-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii doamnei Daniela DUDĂU , mediator sanitar in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-07-26 - -
115 09-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Nicoleta Luminita COSTACHE de catre d-na Ionela MANGULICA in perioada 12.07.2021 – 16.07.2021 - 2021-07-13 - -
114 08-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea prin acordul partilor a contractului individual de munca nr. 4149 / 22.08.2016, incheiat pe durata nedeterminata, a domnului A. D. , muncitor calificat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-07-13 - -
113 02-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. U. de cătred-l Ghe. M. în perioada 05.07.2021 – 12.07.2021 - 2021-07-05 - -
112 01-07-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav T. G. - 2021-07-05 - -
111 30-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav – ST. C. - 2021-07-05 - -
110 28-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui I. C. de catre d-na A. V. in perioada 05.07.2021 – 16.07.2021 - 2021-06-29 - -
109 28-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui G. M. de către d-na N. U. în perioada 29.06.2021– 02.07.2021 - 2021-06-29 - -
108 28-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I. M. de către d-na M. –G. B., în perioada 29.06.2021-02.07.2021 - 2021-06-29 - -
107 22-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia Privind aprobarea îndreptării erorii materiale survenite în cuprinsul Certificatul de urbanism nr 16 / 09.04.2021 emis în scopul ,, Modernizare și extindere terminal pasageri ; Modernizarea platformei de îmbarcare- debarcare și a căii de rulare ALFA(construite în 1973) ; construire platformă dedicată activităților de degivrare / antidegivrare aeronave” pentru R.A. Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea - 2021-06-24 - -
106 22-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familia / persoana singura STEFAN ASANDE - 2021-06-24 - -
105 22-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind aprobarea trecerii d-nei E.– A. I. , asistent personal în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-06-23 - -
104 22-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind aprobarea trecerii doamnei M.-G. B. , inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-06-23 - -
103 18-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 22.06.2021 , ora 15.00 da 2021-06-23 -
102 15-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - E. V. - 2021-06-15 - -
101 15-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - M. M. - 2021-06-15 - -
100 08-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Asfaltare străzi Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - 2021-06-15 - -
99 08-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare stradă și execuție două poduri în localitatea Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - 2021-06-15 - -
98 08-06-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție Privind aprobarea îndreptării erorii materiale survenite în cuprinsul Certificatul de urbanism nr 40 / 23.11.2021 emis în scopul ,, Construire complex rezidențial ” pentru SC AGROBAZ SRL - 2021-06-15 - -
97 31-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - Fl. G. - 2021-06-03 - -
96 28-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familia / persoana singura Șt. B. - 2021-06-03 - -
95 25-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. _ L. D.de catre d-na D. F. in perioada 27.05.2021-28.05.2021 - 2021-05-27 - -
94 25-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componentei comisisei de selectionare a documentelor aflate in arhiva Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea desemnata prin Dispozitia primarului nr. 25/21.01.2021 - 2021-05-27 - -
93 25-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componentei comisiei paritare desemnate prin Dispozitia primarului nr. 25/21.01.2021 - 2021-05-27 - -
92 25-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei Denisa- Florentina AVRAM , persoana responsabila pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea, precum si transmiterea declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-05-27 - -
91 25-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei Denisa- Florentina AVRAM, persoana responsabila cu notificarea autoritatii competente de inmatriculare, a instrainarii mijloacelor de transport la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-05-27 - -
90 25-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIA nr 90 / 25.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 31.05.2021 , ora 15.00 da 2021-05-27 -
89 17-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei “CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENTIAL” – beneficiar SC AGROBAZ SRL - 2021-05-20 - -
88 14-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav – I. R. - 2021-05-20 - -
87 13-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor ce urmează a fi achiziționate prin contractul de furnizare nr 4122 / 14.04.2021 în cadrul proiectului ,,Clădire piață în localitatea Mihail Kogălniceanu ”, proiect finanțat prin PNDR - 2021-05-13 - -
86 13-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 17.05.2021 , ora 15.00 da 2021-05-13 -
85 13-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenită dintr‐o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2021-05-13 - -
84 12-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei „CONSTRUIRE SEDIU SOCIETATE ,ANEXE , GARD IMPREJMUITOR SI RACORDARE LA UTILITATI” - beneficiar SC DANVIAL SERV SRL - 2021-05-13 - -
83 12-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei B. M. –L. de către T.D. in perioada 12.05.2021 – 14.05.2021 - 2021-05-13 - -
82 10-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - E. C. - 2021-05-11 - -
81 06-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situatiilor de pantouflage la nivelul UAT comuna Mihail kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-05-11 - -
80 05-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui I. C. de catre d-na A. V. in perioada 10.05.2021-21.05.2021 - 2021-05-11 - -
79 04-05-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii d-nei F. M., asistent personal in cadrul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-05-11 - -
78 29-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. U.de catre d-l Gh. M.in perioada 05.05.2021-12.05.2021 - 2021-05-11 - -
77 28-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr. 1550 / 06.03.2020 al doamnei N. S., asistent personal al persoanei cu handicap grav G. U. - 2021-05-04 - -
76 27-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incadrarea cu contract individual de munca al doamnei F. M., asistent personal al persoanei cu handicap grav L. A. M. - 2021-05-04 - -
75 27-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca 1594 / 26.03.2018 al doamnei F. M., asistent personal al persoanei cu handicap grav – L. A. M. incepand cu data de 27.04.2021 - 2021-05-04 - -
74 27-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru personae cu handicap grav A. V. M. - 2021-05-04 - -
73 27-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul F. C. - 2021-05-04 - -
72 27-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul M. I. - 2021-05-04 - -
71 27-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul G. M. - 2021-05-04 - -
70 27-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familia/ persoana singura R. V. - 2021-05-04 - -
69 22-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei B. M.G. de catre d-na F. C. in perioada 26.04.2021-29.04.2021 - 2021-04-26 - -
68 22-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei A. V. de catre d-na S. R. in perioada 26.04.2021-29.04.2021 - 2021-04-26 - -
67 21-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale - 2021-04-26 - -
66 19-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptive la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii “Modernizare, extindere si consolidare Scoala cu clasele I-VIII Mihail Kogalniceanu” - 2021-04-26 - -
65 15-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta ordinara din data de 21.04.2021, ora 15.00 da 2021-04-15 -
64 15-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei Mihaela Apostol de catre d-na Denisa Florentina Avram in perioada 19.04.2021-28.04.2021 - 2021-04-15 - -
63 12-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. – L. D. de catre d-na D. F. A in perioada 13.04.2021-16.04.2021 - 2021-04-15 - -
62 12-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Planului pentru asigurarea continuitatii activitatii la nivelul U.A.T Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-04-15 - -
61 12-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea raportului de serviciu al doamnei E. S. prin demisie - 2021-04-15 - -
60 09-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aplicarea sanctiunii disciplinare a doamnei Elena SECUI prin suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de 3 ani - 2021-04-15 - -
59 07-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziţie privind aprobarea Planul de monitorizare a performanțelor la nivelul U.A.T. comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-04-08 - -
58 07-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziţie privind aprobarea Declarației de angajament a managementului privind politicile în domeniul controlui intern, eticii și integrității și managementului riscului și Obiectivele generale ale U.A.T. Mihail Kogălniceanu - 2021-04-08 - -
57 07-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziţie privind desemnarea responabililor cu riscurile în aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-04-08 - -
56 07-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziţie privind preluarea sarcinilor de serviciuale d-lui I.C. de către dna A.V.înperioada 08.04. 2021 -09.04.2021 - 2021-04-08 - -
55 05-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare trotuare în localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - 2021-04-08 - -
54 05-04-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoztie privind actualizarea componenței comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial din cadrul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-04-08 - -
53 31-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei B. M. L. de catre d-na D. T. in perioada 31.03.2021-02.04.2021 - 2021-04-05 - -
52 31-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei B. M.G. de catre d-na I. M. in perioada 01.04.2021-02.04.2021 - 2021-04-05 - -
51 25-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea in sedinta ordinara din data de 31.03.2021, ora 15.00 da 2021-03-29 -
50 23-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre dl. B. L. D. in perioada 25.03.2021-26.03.2021 - 2021-03-29 - -
49 19-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea venitului minim garantat pentru titularul S. B. - 2021-03-22 - -
48 19-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind vanzarea prin licitatie publica a unei locuinte si a terenului aferent din domeniul privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasata in intravilanul localitatii Randunica, comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-03-22 - -
47 17-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei Comunei Mihail Kogalniceanu, pentru anul 2021 - 2021-03-22 - -
46 15-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind delegarea unor atributii ale primarului catre administratorul public al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-03-22 - -
45 15-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara de la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-03-22 - -
44 10-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind acordarea de zile libere doamnei E. S. , inspector , clasa I, grad profesional asistent, compartiment Impozite și taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu pentru supravegherea copilului O. – M. S. pentru perioada 12 martie 2021 – 14 martie 2021 - 2021-03-10 - -
43 08-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 12.03.2021 , ora 11.00 da 2021-03-10 -
42 05-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dipsozitie privind numirea domnului S. Ș. în funcția contractuală de conducere de administrator public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-03-10 - -
41 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția în caz de urgență în cazurile de violență domestică - 2021-03-03 - -
40 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei V. O. ca persoană responsabilă cu organizarea colectării selective a deșeurilor la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-03-03 - -
39 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind organizarea instruirii în domeniul sănătaţii şi securităţii în muncă - 2021-03-03 - -
38 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-03-03 - -
37 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței Grupului de lucru al Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-03-03 - -
36 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței Comisiei pentru probleme de aparare din cadrul Primariei comunei Mihail Kogalnceanu, judetul Tulcea - 2021-03-03 - -
35 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul socialpentru familia / persoana singura P. I. - 2021-03-03 - -
34 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul socialpentru familia / persoana singura P. F. - 2021-03-03 - -
33 22-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind realizarea Planului de masuri si constituirea Comisiei de lucru pentru remedierea deficientelor constatate de Camera de Conturi Tulcea - 2021-03-03 - -
32 22-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei „CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, PUȚ FORAT, BAZINAPĂȘI IMPREJMUIRE ” - beneficiar SC PRIIECT LIVNUC SRL - 2021-03-03 - -
31 18-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25.02.2021 , ora 15.00 da 2021-02-22 -
30 17-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind imputarea unei sume de bani domnului I.C. reprezentând venituri salariale necuvenite - 2021-02-22 - -
29 17-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia primaruluiprivind imputarea unei sume de bani domnului I.C. reprezentând venituri salariale necuvenite - 2021-02-22 - -
28 17-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia primarului privind imputarea unei sume de bani doamnei S.-R. C. reprezentând venituri salariale necuvenite - 2021-02-22 - -
27 15-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Clădire piață în localitatea Mihail Kogălniceanu” - 2021-02-17 - -
26 08-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. –L. C. de către d-na I. M. în perioada 10.02.2021 – 11.02.2021 - 2021-02-17 - -
25 08-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-F. A. in perioada 17.02.2021 – 23.02.2021 - 2021-02-17 - -
24 01-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZIŢIA Privind constituirea Comisiei de recepție a materialelor consumabile și a obiectelor de inventar la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-02-02 - -
23 01-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZIŢIA NR. privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor ce urmeaă a fi achiziționate prin contractul de furnizare nr 9447 / 22.12.2020 în cadrul proiectului ,,Extindere, modernizare și consolidare Școală cu clasele I-VIII Mihail Kogălniceanu” proiect finanțat prin PNDL - 2021-02-02 - -
22 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav -T. P. - 2021-02-02 - -
21 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea începând cu data de 13 ianuarie 2021 - 2021-02-02 - -
20 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei F.D. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
19 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V.G. A. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
18 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei C-M. B. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
17 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei S. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
16 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei F. M. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
15 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei N. S. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
14 22-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Construire podețe și refacere drumuri sătești în localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - 2021-01-26 - -
13 22-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 28 ianuarie 2021, ora 15.00 da 2021-01-26 -
12 18-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii d-lui A. D. , post contractual de executie muncitor calificat III, in cadrul compartimentului Personal cu contract de munca al Primariei Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-01-18 - -
11 18-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii d-nei A. V. , inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-01-18 - -
10 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D. – F. A. de catre d-na Mihaela APOSTOL pentru supravegherea copilului Dimitrie –Nectarie AVRAM pentru perioada 11 ianuarie 2021 – 29 ianuarie 2021 - 2021-01-18 - -
9 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei E. S. de catre d-l Bogdan –Liviu DAVID pentru supravegherea copilului O. – M. S. pentru perioada 11 ianuarie 2021 – 29 ianuarie 2021 - 2021-01-18 - -
8 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar privind acordarea de zile libere doamnei E. S. , inspector , clasa I, grad profesional asistent, compartiment Impozite și taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu pentru supravegherea copilului O. – M. S. pentru perioada 11 ianuarie 2021 – 29 ianuarie 2021 - 2021-01-18 - -
7 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dizpozitie privind acordarea unor zile libere doamnei D.-F. ., inspector , clasa I, grad profesional asistent, compartiment Impozite și taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu pentru supravegherea copilului Dimitrie –Nectarie AVRAM - 2021-01-18 - -
6 22-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIA privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 28 ianuarie 2021, ora 15.00 da 2021-01-25 -
5 06-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind aprobarea trecerii d-lui B. –L. D. , inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-01-11 - -
4 05-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav -T. P. - 2021-01-11 - -
3 05-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I. M. de către d-na M. –G. B., în perioada 06.01.2021 – 12.01.2021 - 2021-01-11 - -
2 05-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei E. S. de catre d-l B.-L. D. in perioada 07.01.2021 – 08.01 - 2021-01-11 - -
1 04-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 08.01.2021 , ora 13.00 da 2021-01-05 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină