• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
115 06-06-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-Fl. A. in ziua 10.06.2024 - 2024-06-07    - - -
114 05-06-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. – G. B. de catre d-na V. B. in perioadele 13.06.2024-17.06.2024 si 24.06.2024-28.06.2024 - 2024-06-07    - - -
113 05-06-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a domnului Stefan GODEA, asistent personal al persoanei cu handicap grav – Marian GODEA - 2024-06-07    - - -
112 05-06-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav - M. G. - 2024-06-07    - - -
111 29-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie cu privire la interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare nr 153 Mihail Kogălniceanu, nr 154 Lăstuni, nr 155 Rândunica din comuna Mihail Kogălniceanu , județul Tulcea cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 - 2024-06-07    - - -
110 29-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-Fl. A. in ziua 31.05.2024 - 2024-06-07    - - -
109 28-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea mentiunii operate pe actulu de nastere privind pe T. I. nascuta C. - 2024-06-07    - - -
108 21-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune privind pe M. C. - 2024-05-23    - - -
107 21-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune privind pe V. D. - 2024-05-23    - - -
106 20-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie a produselor în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza comunei Mihail Kogălniceanu-Contractul de finanțare nr 12870 / 05.09.2023/PNRR” - 2024-05-23    - - -
105 15-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr . 588 / 18.05.2022 al doamnei S. L. B., asistent personal al persoanei cu handicap grav – M. D. V. începând cu data de 17 mai 202 - 2024-05-23    - - -
104 14-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei O. – C. I. de catre d-nul I. C. in ziua 17.05.202 - 2024-05-23    - - -
103 14-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-F. A. in ziua 15.05.2024 - 2024-05-23    - - -
102 14-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav - G. N. din cadrul primariei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea incepand cu data de 01 mai 2024 - 2024-05-23    - - -
101 08-05-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu – jud. Tulcea pe anul 2024 - 2024-05-09    - - -
100 24-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei „CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA RÂNDUNICA” - beneficiar UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU - 2024-05-09    - - -
99 24-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D.- Fl. A. de catre dl. B.- L. D. in ziua de 26.04.2024 - 2024-05-09    - - -
98 22-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia privind încetarea acordării venitului minim de incluziune privind pe V. D. - 2024-04-22    - - -
97 22-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea prelungirii acordării venitului minim de incluziune pentru beneficiarii care se încadrează în muncă - 2024-04-22    - - -
96 22-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune privind pe Ghe. V. - 2024-04-22    - - -
95 22-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune privind pe N. R. - 2024-04-22    - - -
94 22-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune privind pe V.B. - 2024-04-22    - - -
93 22-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune privind pe I. B. - 2024-04-22    - - -
92 19-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie DISPOZITIA nr _92 / 19.04.2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25.04.2024 , ora 15.00 da 2024-04-22    - -
91 18-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incadrarea cu contract individual de muncă a doamnei D. R., asistent personal al persoanei cu handicap grav - N.- V. R. - 2024-04-22    - - -
90 18-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă nr. 4475/26.04.2022 al doamnei D. R., asistent personal al persoanei cu handicap grav N.-V. R. începând cu data de 18.04.2024 - 2024-04-22    - - -
89 17-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei pentru primirea și soluționarea plângerilor/sesizărilor si aprobarea Ghidului privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă in cadrul Primariei com .Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea - 2024-04-22    - - -
88 16-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-F. A. in ziua 18.04.2024 - 2024-04-22    - - -
87 15-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui Ghe. M. de către d-na N. U. în perioada 22.04.2024 – 26.04.2024 - 2024-04-16    - - -
86 15-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 - 2024-04-16    - - -
85 15-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei A. V. de către d-ra L. - C. C. in perioada 25.04.2024 - 30.04.2024 - 2024-04-16    - - -
84 15-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei A. V. de către d-na O.- C. I. in perioada 22.04.2024 – 24.04.2024 - 2024-04-16    - - -
83 15-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa biroul electoral de circumscriptie nr 33 Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2024-04-16    - - -
82 04-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă nr. 18/17401(RU)17402 al doamnei E.- A. I., asistent personal al persoanei cu handicap grav I. I. începând cu data de 22.03.2024 - 2024-04-16    - - -
81 02-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav - I. G. - 2024-04-03    - - -
80 02-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre d-na D.- Fl. A. in perioada 11.04.2024 – 12.04.2024 - 2024-04-03    - - -
79 02-04-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. –L. C. de către d-na I. M. în perioada 03.04.2024 - 05.04.2024 - 2024-04-03    - - -
78 29-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificari în componenta familiei si/ sau a veniturilor sau a cuantumului beneficiarilor de venit minim de incluziune - 2024-04-03    - - -
77 29-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pe D.B. - 2024-04-03    - - -
76 29-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pe N. D - 2024-04-03    - - -
75 29-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune privind pe Ghi. M. - 2024-04-03    - - -
74 28-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de casatoriei privind pe I.N. și P. E. - 2024-04-03    - - -
73 28-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de căsătorie privind pe Ș. D. si M. V. - 2024-04-03    - - -
72 28-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de NASTERE nr.109/1961, privind pe Ș. I. - 2024-04-03    - - -
71 28-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenită dintr‐o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2024-04-03    - - -
70 27-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind slabilirea venitului salarial lunar brut doamnei I. D., personal contractual de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea incepand cu data de 01.03.2024 - 2024-04-03    - - -
69 27-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului brut lunar al d-nei D. F., mediator sanitar, cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 01.03.2024 - 2024-04-03    - - -
68 22-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 28.03.2024 , ora 15.00 da 2024-03-25    - -
67 20-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare și atribuire a contractului de furnizare „Servicii de catering- pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ”pentru 2024 - 2024-03-25    - - -
66 20-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie cu combustibili solizi/petrolieri pentru titularul V. I. - 2024-03-25    - - -
65 20-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie cu combustibili solizi/petrolieri pentru titularul, T. N. - 2024-03-25    - - -
64 20-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale dlui B.-L. D. de catre dna D.-Fl. A. în perioada 22.03.2024 - 25.03.2024 - 2024-03-25    - - -
63 19-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia nr privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică/acorduri - cadru care au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - 2024-03-25    - - -
62 15-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind delegarea atributiilor de persoane juridice in cadrul compartimentului Taxe si impozite locale d-nei M. A. - 2024-03-25    - - -
61 15-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-F. A. in ziua de 18.03.2024 - 2024-03-25    - - -
60 15-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind delegarea atributiilor de persoane juridice in cadrul compartimentului Taxe si impozite locale d-nei D- Fl. A - 2024-03-25    - - -
59 15-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare și atribuire a contractului de furnizare echipamente digitale în cadrul proiectului ,,DOTAREA CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT de pe raza COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRRapel de proiecte Dotarea cu mobilier , materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe – Competiția 2023 - 2024-03-25    - - -
58 12-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - G. M. din cadrul primariei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea incepand cu data de 01 martie 2024 - 2024-03-25    - - -
57 08-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-rei L- CROITORU de către d-na D. T. in perioada 11.03.2024 – 15.03.2024 - 2024-03-25    - - -
56 06-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei C. –L. C. persoană responsabilă pentru confirmarea cantităților de lucrări de întreținere și salubrizare executate de SCSERVICII PUBLICE „GOSCOM” SRL începând cu data de 07.03.2024 - 2024-03-14    - - -
55 05-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie pprivind aprobarea transferului la cerere al dnei L. A., inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Taxe si impozite din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogalniceanu la A.P.I.A.-Centrul Județean Tulcea „GOSCOM” SRL începând cu data de 07.03.2024 - 2024-03-14    - - -
54 04-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. –L. C. de către d-na I. M. în perioada 05.03.2024 – 07.03.2024 - 2024-03-14    - - -
53 04-03-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D. T. de catre d-ra L.- Cr. C. in perioada 07.03.2024 – 08.03.2024 - 2024-03-14    - - -
52 29-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pe suport electronic pentru salariații din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2024-03-04    - - -
51 22-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind actualizarea componentei comisiei paritare de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea - 2024-03-04    - - -
50 22-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind vânzarea prin licitație publică a unui număr de 21 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu - 2024-03-04    - - -
49 22-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre d-l B.- L. D. in perioada 23.02.2024 – 28.02.2024 - 2024-03-04    - - -
48 21-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitii privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - I. G. - 2024-03-04    - - -
47 21-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi,energie electrica și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie - 2024-03-04    - - -
46 21-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei L. A. de catre d-na D. -Fl. A. in perioada 26.02.2024 – 01.03.2024 - 2024-03-04    - - -
45 19-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M – G. B. de catre d-na I. M. in perioada 26.02.2024 – 28.02.2024 - 2024-02-20    - - -
44 05-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței comisiei de evaluare și selecție a proiectelor de activitate sportivă la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2024-02-20    - - -
43 02-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 08.02.2024 , ora 15.00 da 2024-02-05    - -
42 01-02-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei L. A. de catre d-na D.- Fl. A. in perioada 05.02.2024-09.02.2024 - 2024-02-05    - - -
41 31-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Ghi. M. - 2024-02-05    - - -
40 31-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru un număr de 34 titulari - 2024-02-05    - - -
39 30-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav - I. S. - 2024-02-05    - - -
38 29-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei T. N., asistent personal al persoanei cu handicap grav – Ghe. N. - 2024-02-05    - - -
37 25-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 31.01.2024 , ora 15.00 da 2024-02-05    - -
36 19-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de NASTERE nr.22/1954, privind pe D. V. - 2024-01-22    - - -
35 18-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
34 18-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I. M. de către d-na M. –G. B, în perioada 25.01.2024-26.01.2024 - 2024-01-22    - - -
33 18-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, energie electrica și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie - 2024-01-22    - - -
32 18-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare și atribuire a contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiție ,, Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - 2024-01-22    - - -
31 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R. S., bibliotecar, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
30 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea începând cu data de 01 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
29 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului brut lunar al d-nei I. D., asistent medical comunitar, cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
28 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului brut lunar al d-nei D. F. , mediator sanitar, cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
27 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D. I.., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
26 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei E.A.I., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
25 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V .C., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
24 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei E.S.., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
23 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei C:M:B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
22 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei S. B.., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
21 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I. T., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
20 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei A. S, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
19 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D. R.A, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
18 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V.R, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
17 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V. M., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
16 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M. G., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
15 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului V. G. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
14 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei G. C., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
13 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Ș.-L. B. asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
12 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei S. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
11 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
10 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei E. A., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-22    - - -
9 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. U. de către d-l Gh. M. în perioada 25.01.2024 – 31.01.2024 - 2024-01-22    - - -
8 17-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-Fl. A. in perioada 18.01.2024 – 23.01.2024 - 2024-01-22    - - -
7 11-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Construire clădire pentru amplasare centrală termică și recompartimentare grup sanitar scoală cuclasele I-VIII Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” , partea de lucrări susținute din bugetul local - 2024-01-22    - - -
6 08-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind recuperarea zilelor pentru care se acorda zile libere, altele decat zilele de sarbatoare legala, pentru anul 2024 - 2024-01-08    - - -
5 05-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință extraordinară din data de 09.01.2024 , ora 15.00 da 2024-01-08    - -
4 04-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Referitoare la modificarea Dispoziției nr 224 / 27.10.2023 privind rectificarea actului de casatorie nr.12/1950 privind pe A. D. si O. S. - 2024-01-08    - - -
3 04-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului Local, pe anul 2023, din excedentul anilor anteriori - 2024-01-08    - - -
2 04-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind mentinerea doamnei E. A. in postul contractual de Asisitent personal al persoanei cu handicap grav, gradație 5, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, peste varsta standard de pesionare, prin prelungirea contractului de muncă pe durată determinată , cu 12 luni, de la data de 26.01.2024 până la data de 26.01.2025 - 2024-01-08    - - -
1 03-01-2024 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Amenajare parc și fântână ” , localitatea Rândunica, comuna Mihail l Kogălniceanu , lucrări susținute din bugetul local - 2024-01-08    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină