• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
53 31-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei B. M. L. de catre d-na D. T. in perioada 31.03.2021-02.04.2021 - 2021-04-05 - -
52 31-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei B. M.G. de catre d-na I. M. in perioada 01.04.2021-02.04.2021 - 2021-04-05 - -
51 25-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea in sedinta ordinara din data de 31.03.2021, ora 15.00 da 2021-03-29 -
50 23-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre dl. B. L. D. in perioada 25.03.2021-26.03.2021 - 2021-03-29 - -
49 19-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea venitului minim garantat pentru titularul S. B. - 2021-03-22 - -
48 19-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind vanzarea prin licitatie publica a unei locuinte si a terenului aferent din domeniul privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasata in intravilanul localitatii Randunica, comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-03-22 - -
47 17-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei Comunei Mihail Kogalniceanu, pentru anul 2021 - 2021-03-22 - -
46 15-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind delegarea unor atributii ale primarului catre administratorul public al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-03-22 - -
45 15-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara de la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-03-22 - -
44 10-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind acordarea de zile libere doamnei E. S. , inspector , clasa I, grad profesional asistent, compartiment Impozite și taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu pentru supravegherea copilului O. – M. S. pentru perioada 12 martie 2021 – 14 martie 2021 - 2021-03-10 - -
43 08-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 12.03.2021 , ora 11.00 da 2021-03-10 -
42 05-03-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dipsozitie privind numirea domnului S. Ș. în funcția contractuală de conducere de administrator public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-03-10 - -
41 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția în caz de urgență în cazurile de violență domestică - 2021-03-03 - -
40 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei V. O. ca persoană responsabilă cu organizarea colectării selective a deșeurilor la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-03-03 - -
39 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind organizarea instruirii în domeniul sănătaţii şi securităţii în muncă - 2021-03-03 - -
38 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-03-03 - -
37 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței Grupului de lucru al Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2021-03-03 - -
36 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței Comisiei pentru probleme de aparare din cadrul Primariei comunei Mihail Kogalnceanu, judetul Tulcea - 2021-03-03 - -
35 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul socialpentru familia / persoana singura P. I. - 2021-03-03 - -
34 24-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul socialpentru familia / persoana singura P. F. - 2021-03-03 - -
33 22-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind realizarea Planului de masuri si constituirea Comisiei de lucru pentru remedierea deficientelor constatate de Camera de Conturi Tulcea - 2021-03-03 - -
32 22-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei „CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, PUȚ FORAT, BAZINAPĂȘI IMPREJMUIRE ” - beneficiar SC PRIIECT LIVNUC SRL - 2021-03-03 - -
31 18-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25.02.2021 , ora 15.00 da 2021-02-22 -
30 17-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind imputarea unei sume de bani domnului I.C. reprezentând venituri salariale necuvenite - 2021-02-22 - -
29 17-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia primaruluiprivind imputarea unei sume de bani domnului I.C. reprezentând venituri salariale necuvenite - 2021-02-22 - -
28 17-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitia primarului privind imputarea unei sume de bani doamnei S.-R. C. reprezentând venituri salariale necuvenite - 2021-02-22 - -
27 15-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Clădire piață în localitatea Mihail Kogălniceanu” - 2021-02-17 - -
26 08-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. –L. C. de către d-na I. M. în perioada 10.02.2021 – 11.02.2021 - 2021-02-17 - -
25 08-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-F. A. in perioada 17.02.2021 – 23.02.2021 - 2021-02-17 - -
24 01-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZIŢIA Privind constituirea Comisiei de recepție a materialelor consumabile și a obiectelor de inventar la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2021-02-02 - -
23 01-02-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZIŢIA NR. privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor ce urmeaă a fi achiziționate prin contractul de furnizare nr 9447 / 22.12.2020 în cadrul proiectului ,,Extindere, modernizare și consolidare Școală cu clasele I-VIII Mihail Kogălniceanu” proiect finanțat prin PNDL - 2021-02-02 - -
22 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav -T. P. - 2021-02-02 - -
21 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea începând cu data de 13 ianuarie 2021 - 2021-02-02 - -
20 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei F.D. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
19 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V.G. A. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
18 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei C-M. B. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
17 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei S. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
16 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei F. M. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
15 29-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei N. S. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-02 - -
14 22-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Construire podețe și refacere drumuri sătești în localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - 2021-01-26 - -
13 22-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 28 ianuarie 2021, ora 15.00 da 2021-01-26 -
12 18-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii d-lui A. D. , post contractual de executie muncitor calificat III, in cadrul compartimentului Personal cu contract de munca al Primariei Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-01-18 - -
11 18-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii d-nei A. V. , inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-01-18 - -
10 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D. – F. A. de catre d-na Mihaela APOSTOL pentru supravegherea copilului Dimitrie –Nectarie AVRAM pentru perioada 11 ianuarie 2021 – 29 ianuarie 2021 - 2021-01-18 - -
9 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei E. S. de catre d-l Bogdan –Liviu DAVID pentru supravegherea copilului O. – M. S. pentru perioada 11 ianuarie 2021 – 29 ianuarie 2021 - 2021-01-18 - -
8 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar privind acordarea de zile libere doamnei E. S. , inspector , clasa I, grad profesional asistent, compartiment Impozite și taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu pentru supravegherea copilului O. – M. S. pentru perioada 11 ianuarie 2021 – 29 ianuarie 2021 - 2021-01-18 - -
7 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dizpozitie privind acordarea unor zile libere doamnei D.-F. ., inspector , clasa I, grad profesional asistent, compartiment Impozite și taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu pentru supravegherea copilului Dimitrie –Nectarie AVRAM - 2021-01-18 - -
6 22-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIA privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 28 ianuarie 2021, ora 15.00 da 2021-01-25 -
5 06-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind aprobarea trecerii d-lui B. –L. D. , inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2021-01-11 - -
4 05-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav -T. P. - 2021-01-11 - -
3 05-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I. M. de către d-na M. –G. B., în perioada 06.01.2021 – 12.01.2021 - 2021-01-11 - -
2 05-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei E. S. de catre d-l B.-L. D. in perioada 07.01.2021 – 08.01 - 2021-01-11 - -
1 04-01-2021 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 08.01.2021 , ora 13.00 da 2021-01-05 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină