• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
131 15-05-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorii: I- M, N. –Al. M., A. M., A. –M. T. - 2023-05-15    - - -
130 15-05-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorii: P.-M. A. , Șt.-G. A., M. A., Fl. – Cr. A. , N.–I. A. - 2023-05-15    - - -
129 15-05-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile în vederea generării şi gestionării contului de acces în aplicaţia informatică, prin intermediul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, privind acordarea sumelor forfetare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul roman cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina - 2023-05-15    - - -
128 11-05-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 17.05.2023 , ora 15.00 da 2023-05-15    - -
127 28-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - M. C. din cadrul primariei comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea începând cu data de 01 mai 2023 - 2023-05-08    - - -
126 28-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind acordarea drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 30 aprilie 2023 doamnei Vasilica OLĂRAȘ, vicep rimarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2023-04-28    - - -
125 28-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind acordarea drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 30 aprilie 2023 domnului Anastase Alexe, primarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2023-04-28    - - -
124 28-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al domnului Stelian ȘIACU, administratorul public comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 21.04.2023 - 2023-04-28    - - -
123 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din echipa de implementare a proiectului proiectului „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA”, cod proiect C3I1A0122000526 - 2023-04-28    - - -
122 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M. M., guard, din cadrul compartimentului personal contractual de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
121 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului L. H., muncitor calificat III, din cadrul compartimentului personal contractual de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
120 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului I. M., sofer I, din cadrul compartimentului personal contractual de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
119 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului I. C. având funcția de secretar general al comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
118 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitii privind stabilirea salariului lunar brut al domnisoarei C.- L. C. , inspector, clasa I, grad profesional asistent , compartiment Registrul agricol din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
117 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei O- C. I. , inspector, clasa I, grad profesional asistent , compartiment Resurse umane din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
116 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Fl. C. , inspector, clasa I, grad profesional asistent , compartiment Buget, finante, contabilitate din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
115 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M. A. , inspector, clasa I, grad profesional asistent , compartiment taxe si impozite locale din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
114 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei L. A. , inspector ,clasa I, grad profesional asistent , compartiment taxe si impozite locale din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
113 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei A. V., inspector, clasa I, grad profesional superior , compartiment registratura, relatii cu publicul, arhiva din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
112 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei N. -L C. , inspector, clasa I, grad profesional superior , compartiment stare civila, asistenta sociala din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
111 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D. T. inspector , clasa I, grad profesional superior , compartiment Registrul agricol din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
110 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei N. U. , clasa I, grad profesional superior , compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
109 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I. M. consilier achiziții publice , clasa I, grad profesional superior , compartiment Achizitii publice din cadrul aparatului de speicialitate de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
108 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Gh. M. , clasa I, grad profesional superior , compartiment SVSU din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
107 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului B.- L. D. , clasa I, grad profesional principal , compartiment Executari silite, din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
106 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M.- G. B., clasa I, grad profesional principal , compartiment Buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
105 26-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D. - F. A. , clasa I, grad profesional principal , compartiment Impozite și taxe locale, din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
104 25-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familia / persoana singura E. B. - 2023-04-28    - - -
103 25-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul M. A. - 2023-04-28    - - -
102 25-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al doamnei Vasilica OLĂRAȘ, viceprimarul comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
101 25-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al domnului Alexe Anastase, primarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea începând cu data de 21 aprilie 2023 - 2023-04-28    - - -
100 21-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință extraordinară din data de 25.04.2023 , ora 15.00 da 2023-04-24    - -
99 18-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei „CONSTRUIRE ÎNGRĂȘĂTORIE TĂURAȘI , RAMPĂ DE GUNOI ȘI ÎMPREJMUIRE” - beneficiar Floriana –Geta PANDELE - 2023-04-24    - - -
98 12-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea doamnei Fl. C. functionar public definitiv, in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradatie 3, compartiment Buget, finante, contabilitate din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea - 2023-04-12    - - -
97 06-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind persoanele din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu desemnate utilizatori pentru accesarea aplicației Registrul unic – Legea nr 17 / 2014 - 2023-04-12    - - -
96 06-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei A. V. de către d-na O- C. I. in perioada 10.04.2023 – 13.04.2023 - 2023-04-12    - - -
95 04-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre d-na D- Fl. A. in perioada 05.04.2023-07.04.2023 si 11.04.2023-13.04.2023 - -    - - -
94 04-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenită dintr‐o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - -    - - -
93 04-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 20% a salariului de bază pe luna MARTIE 2023 , al domnului I. C., având funcția de secretar general al comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, membru în echipa de proiect pentru implementarea proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea”; - -    - - -
92 04-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 20% a salariului de bază pe luna MARTIE 2023 , al doamnei N. U., având funcția publică de inspector în cadrul compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, , membru în echipa de proiect pentru implementarea proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea”; - -    - - -
91 04-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 20% a salariului de bază pe luna MARTIE 2023 , al doamnei M. – G. B., având funcția publică de inspector în compartimentul Buget, Finanțe , Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, , membru în echipa de proiect în calitate de responsabil financiar în cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ si pentru implementarea proiect - -    - - -
90 04-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 20% a salariului de bază pe luna MARTIE 2023 , al domnului B. –L. D. , având funcția publică de inspector în compartimentul Executări silite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, membru în echipa de proiect în calitate de responsabil financiar în cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ si pentru implementarea proiectului „Asigurarea infrastr - -    - - -
89 04-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 30% a salariului de bază pe luna MARTIE 2023 , al doamnei I. M., având funcția publică de consilier achiziții în cadrul compartimentului Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, membru în echipa de proiect în calitate de manager in cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ si pentru implementarea proiectului „Asigurarea in - -    - - -
88 03-04-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind modificarea Dispoziției nr 87 / 31.03.2023 privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Reparații curente / întreținere străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - -    - - -
87 31-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Reparații curente / întreținere străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - -    - - -
86 30-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenită dintr‐o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - -    - - -
85 30-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile pentru comunicarea informații lor prevăzute de Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - -    - - -
84 21-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din echipa de implementare a proiectului proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA” - -    - - -
83 21-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al domnului S. Ș., administratorul public comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 21.03.2023 - -    - - -
82 21-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al doamnei V. O., viceprimarul comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 21.03.2023 - -    - - -
81 21-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al domnului A. A., primarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
80 21-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Planului de integritate la nivelul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
79 21-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea cuantumului venitului minim garantat si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru beneficiarii aflati in plata, prin indexarea cu indicele de inflatie pe anul 2022 - -    - - -
78 21-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea venitului minim garantat pentru titularei A. M. - -    - - -
77 17-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare și atribuire a contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - -    - - -
76 16-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea componentei Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextual SNA 2021 - 2025 - -    - - -
75 10-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 16.03.2023 , ora 15.00 da -    - -
74 06-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei L. A. , clasa I, grad profesional asistent , compartiment Taxe si impozite locale din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
73 06-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 10% a salariului de bază pe luna FEBRUARIE 2023 , al doamnei M. – G. B., având funcția publică de inspector în compartimentul Buget, Finanțe , Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judeșul Tulcea, membru în echipa de proiect în calitate de responsabil financiar în cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ - -    - - -
72 06-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 10% a salariului de bază pe luna IANUARIE 2023 , al domnului B. –L. D. , având funcția publică de inspector în compartimentul Executări silite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judeșul Tulcea, membru în echipa de proiect în calitate de responsabil tehnic în cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ - -    - - -
71 06-03-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 20% a salariului de bază pe luna FEBRUARIE 2023 , al doamnei I. M., având funcția publică de consilier achiziții în compartimentul Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judeșul Tulcea, membru în echipa de proiect în calitate de responsabil financiar în cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ - -    - - -
70 21-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 27.02.2023 , ora 15.00 da -    - -
69 20-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-Fl. A. in perioada 22.02.2023-24.02.2023 - -    - - -
68 20-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - A. C. - -    - - -
67 20-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - E. A. - -    - - -
66 17-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea domnisoarei L- C. C functionar public definitiv, in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradatie 0, compartiment Registrul agricol din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea - -    - - -
65 15-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea actualizării Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și centrelor operative pentru situaţii de urgenţă al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -    - - -
64 15-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea venitului minim garantat pentru titularul N. I. - -    - - -
63 15-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pe perioada februarie 2023-martie 2023, privind pe M. M. - -    - - -
62 15-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind acordarea indemnizației persoanei cu handicap grav Al. R. pe perioada concediului medical al asistentului personal V. R. - -    - - -
61 15-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - A.-C. C. - -    - - -
60 15-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui Gh. M. de către d-na N. U. în perioada 16.02.2023 – 23.02.2023 - -    - - -
59 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind slabilirea venitului salarial lunar brut doamnei R. S., bibliotecar, treapta IA, studii medii, cu contract individual de munca in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
58 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnisoarei L.- Cr. C. ,inspector, clasa I, grad profesional debutant , compartiment Registrul agricol din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
57 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M. A. , clasa I, grad profesional asistent , compartiment Taxe si impozite locale din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
56 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Fl. C. , clasa I, grad profesional debutant , compartiment Buget, finante, contabilitate din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
55 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei O. - C. I. , clasa I, grad profesional asistent , compartiment Resurse umane din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
54 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind slabilirea venitului salarial lunar brut al doamnei M. M., personal contractual de executie din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
53 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I. M. , inspector, clasa I, grad profesional superior , compartiment Achizitii publice din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
52 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D. T. , inspector, clasa I, grad profesional superior , compartiment Registrul agricol din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
51 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei N- L. C. , inspector, clasa I, grad profesional superior , compartiment Stare civila, asistenta sociala din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
50 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei N. U. , inspector, clasa I, grad profesional superior , compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
49 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind stabilirea salariului lunar brut al domnului Ghe. M. , inspector, clasa I, grad profesional superior , compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
48 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului B.- L. D. inspector, clasa I, grad profesional principal , compartiment Executari silite, din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
47 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei G. - M. B. inspector, clasa I, grad profesional principal , compartiment Buget, finante, contabilitate din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
46 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D. - F. A. , clasa I, grad profesional principal , compartiment Taxe si impozite locale, din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
45 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei A. V. , clasa I, grad profesional superior , compartiment Registratura – Relatii cu publicul - Arhiva din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea, incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
44 09-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei paritare de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea - -    - - -
43 08-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul C. M. - -    - - -
42 08-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul V. E. - -    - - -
41 07-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie nr._______ privind pe M. D.si I. T. - -    - - -
40 03-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 10% a salariului de bază pe luna IANUARIE 2023 , al domnului B. –L. D. , având funcția publică de inspector în compartimentul Executări silite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judeșul Tulcea, membru în echipa de proiect în calitate de responsabil tehnic în cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ - -    - - -
39 03-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 10% a salariului de bază pe luna IANUARIE 2023 , al doamnei M. – G. B., având funcția publică de inspector în compartimentul Buget, Finanțe , Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judeșul Tulcea, membru în echipa de proiect în calitate de responsabil financiar în cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ - -    - - -
38 03-02-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea acordării majorării cu 20% a salariului de bază pe luna IANUARIE 2023 , al doamnei I. M., având funcția publică de consilier achiziții în compartimentul Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judeșul Tulcea, membru în echipa de proiect în calitate de responsabil financiar în cadrul proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA”; Cod proiect: 154716 POCA/972/2/1/ - -    - - -
37 31-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu judetul Tulcea - -    - - -
36 31-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie cu privire la exercitarea atribuţiilor de serviciu ale d-lui Ion COCONA, avand funcţia de secretar general al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe perioada concediului de odihnă, concediu medicale, precum și în potențiale situații de conflict de interese - -    - - -
35 27-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie stabilirea venitului salarial brut al doamnei V. O., viceprimarul comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
34 27-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind stabilirea venitului salarial brut al domnului A. A., primarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
33 25-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - SAHANSCHI Valentina - -    - - -
32 25-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din data de 31.01.2023 ora 15.00 da -    - -
31 19-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie a 12 bucăți „Echipamente de tip Sisteme AII One (AIO)24” – furnizare echipamente IT ” în cadrul proiectului „ Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea –UAT comuna Mihail Kogălniceanu ” Cod SMIS 154716 - -    - - -
30 17-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei O. –C. I. , inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, consilier de etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită - -    - - -
29 17-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul UAT comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
28 11-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenită dintr‐o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - -    - - -
27 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - I. T. - -    - - -
26 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind slabilirea venitului salarial lunar brut doamnei I. D., personal contractual deexecuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulceaincepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
25 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind slabilirea venitului salarial lunar brut domnului I. M., personal contractual deexecuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulceaincepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
24 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - M. C. dincadrul primariei comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea începând cu data de 01februarie 2023 - -    - - -
23 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind acordarea indemnizației persoanei cu handicap grav Al. R. pe perioadaconcediului medical al asistentului personal Vasile RĂDUCAN - -    - - -
22 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Al. S., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
21 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V. V., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
20 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I. T., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
19 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D. R. asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
18 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V. R., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
17 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Fl. M., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
16 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I.I, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
15 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M. G., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
14 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V. G., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
13 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei G. C., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
12 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
11 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei E. A, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
10 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei S. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primărieicomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
9 10-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Ștefania-L. B., asistentpersonal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrulPrimăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 01.2023 - -    - - -
8 06-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
7 06-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind slabilirea venitului salarial lunar brut domnului L. H., personal contractual de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
6 06-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind slabilirea venitului salarial lunar brut doamnei M. M., personal contractual de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea incepand cu data de 01.01.2023 - -    - - -
5 06-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului brut lunar al d-nei R. S. , bibliotecar, treapta IA, studii medii, cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
4 06-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului brut lunar al d-nei D. F. , mediator sanitar, cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 01.01.2023 - -    - - -
3 06-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din echipa de implementare a proiectului proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA” - -    - - -
2 05-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etică în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea - -    - - -
1 03-01-2023 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind Implementarea ecosistemului Conect X la nivelul Primăriei Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină