• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
140 08-08-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre d-na D.-F. - A. in perioada 16.08.2022 – 26.08.2022 - 2022-08-09    - - -
139 08-08-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei O. – C. I. de catre d-nul I. C. in perioada 10.08.2022-12.08.2022 - 2022-08-09    - - -
138 08-08-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind mentinerea doamnei D. T. in functia publica de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradație 5, compartimentul Registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, peste varsta standard de pesionare, prin prelungirea raportului de serviciu cu 12 luni pe durată determinată de la data de 28.09.2022 până la data de 28.09.2023 - 2022-08-09    - - -
137 08-08-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea doamnei D.- Fl. A. in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal , compartiment Impozite și taxe locale din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2022-08-09    - - -
136 08-08-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - R. C. - 2022-08-09    - - -
135 04-08-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. – G. B. de catre d-na I. M. in perioada 22.08.2022-26.08.2022 - 2022-08-04    - - -
134 04-08-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei A. V. de către d-na R. S. in perioada 08.08.2022 – 29.08.2022 - 2022-08-04    - - -
133 03-08-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind examenul de promovare in grad profesional – functionar public inspector, clasa I, gradul profesional asistent, in grad profesional principal din cadrul Compartimentelor Executari silite si Buget, finante, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, pentru data de 08 septembrie 2022, ora 9.00 - 2022-08-04    - - -
132 28-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară de la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2022-08-04    - - -
131 28-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - M .G. - 2022-08-04    - - -
130 27-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind majorarea salariului de baza a dnei I.M. consilier achizitii publice - 2022-08-04    - - -
129 21-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui I. C. de catre d-na A. V. in perioada 01.08.2022 - 03.08.2022 si 04.08.2022 - 05.08.2022 - 2022-08-04    - - -
128 21-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui Ghe. M. de către d-na N. U. în perioada 04.08.2022 – 12.08.2022 - 2022-07-21    - - -
127 21-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I. M. de către d-na M. –G. B, în perioada 04.08.2022 – 12.08.2022 - 2022-07-21    - - -
126 21-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. U. de către d-l Gh. M. în perioada 25.07.2022 – 02.08.2022 - 2022-07-21    - - -
125 21-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - I. H. - 2022-07-21    - - -
124 21-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliuluil local al comunei M Kogalniceanu in sedinta publica ordinara pe data de 27.07.2022 ora 15.00 da 2022-07-21    - -
123 19-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familia / persoana singura D. M. - 2022-07-21    - - -
122 19-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre d-na D.- Fl. - A. in perioada 20.07.2022-22.07.2022 - 2022-07-21    - - -
121 13-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. - G. B. de catre d-na I. M. in perioada 19.07.2022-21.07.2022 - 2022-07-21    - - -
120 12-07-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - I. T. - 2022-07-21    - - -
119 30-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - Fl. G. - 2022-06-30    - - -
118 29-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare echipamente de protecție și dispozitive medicale în cadrul proiectului „ Achiziții de materiale sanitare în unitățile de învățământ din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 –SMIS 149792” - 2022-06-30    - - -
117 29-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - A. C. - 2022-06-30    - - -
116 28-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea în comisia de recepție la terminarea lucrărilor privind sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate - 2022-06-30    - - -
115 28-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Reparații curente sediu primarie ” - 2022-06-30    - - -
114 27-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind examenul de promovare in grad profesional – functionar public inspector, clasa I, gradul profesional asistent, in grad profesional principal din cadrul Compartimentului taxe si impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, pentru data de 03 august 2022, ora 9.00 - 2022-06-30    - - -
113 27-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D. T. de catre d-ra L.- Cr. C. in perioada 11.07.2022 – 03.08.2022 - 2022-06-30    - - -
112 27-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D. T. de catre dl. I. C. in perioada 11.07.2022 – 03.08.2022 - 2022-06-30    - - -
111 23-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29.06.2022, ora 15.00 da 2022-06-23    - -
110 21-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor ce urmeaă a fi achiziționate și instalate prin contractul nr 5893 / 03.06.2022 pentru ,,Sirenă electronică de alarmare publică UTS 600, cu interfețe de comunicație prin internet ( protocol TCP/IP) și telefonie mobile GSM – 1 bucată ” și ,,Servicii de instalare și punere în funcțiune sirenă electronică de alarmare publică UTS 600” - 2022-06-23    - - -
109 17-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei G. M. B. de catre d-na I. M. in perioada 20.06.2022 – 24.06.2022 - 2022-06-23    - - -
108 17-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de analiză, evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar de la bugetul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, pentru unităţile de cult din comuna Mihail Kogălniceanu aparţinând cultelor religioase recunoscute din România - 2022-06-23    - - -
107 16-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei D.-Fl. A. persoană responsabilă cu înregistrarea, evidența și radierea autovehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, precum și cu întocmirea și transmiterea semestrială către Instituția Prefectului județului Tulcea a situațiilor privind numărul total de autovehicule înregistrate sau radiate conform Ordinului MAI nr.1501/2006 - 2022-06-23    - - -
106 09-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie finală la obiectivele de investiții ,, Reparații primărie și acoperire terase existente, localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - 2022-06-09    - - -
105 09-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D.- Fl. A. de catre d-na M. A. in perioada 01.07.2022 – 18.07.2022 - 2022-06-09    - - -
104 09-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. –L. C. de către d-na I. M. în perioada 14.06.2022 – 22.06.2022 - 2022-06-09    - - -
103 08-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie privind pe M. H. si L. C. - 2022-06-09    - - -
102 07-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-rei L- C. C. de către d-na D. T. in perioada 23.06.2022 – 27.06.2022 - 2022-06-09    - - -
101 03-06-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2022-06-06    - - -
100 30-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii d-nei C- M. B. , asistent personal în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2022-06-06    - - -
99 25-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - S. P. - 2022-05-26    - - -
98 25-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 31.05.2022, ora 15.00 da 2022-05-26    - -
97 25-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIA privind modificarea venitului minim garantat pentru titularul V. D. - 2022-05-26    - - -
96 25-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N.–L. C. de către d-na I. M. în perioada 26.05.2022 – 31.05.2022 - 2022-05-26    - - -
95 24-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință extraordinară din data de 25.05.2022 , ora 14.00 da 2022-05-26    - -
94 20-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre d-na D. Fl.- A. in perioada 27.05.2022 – 31.05.2022 - 2022-05-26    - - -
93 18-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă al doamnei Ș.- L. B. , asistent personal al persoanei cu handicap grav- copil D.- M. V. - 2022-05-26    - - -
92 18-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar privind incetarea contractului individual de munca nr 2941 / 21.05.2020 al doamnei L.- Șt. B. , asistent personal al persoanei cu handicap grav- copilul D.- M. V. începând cu data de 19 mai 2022 - 2022-05-26    - - -
91 16-05-2022 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei D.- Fl. A. de catre d-na M. A. in perioada 18.05.2022 – 25.05.2022 - 2022-05-26    - - -
90 26-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incadrarea cu contract de munca a doamnei D. R., asistent personal al persoanei cu handicap grav – copil N. – Vasile R. - 2022-04-28    - - -
89 26-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr. 2210/06.04.2020 al doamnei D. R., asistent personal al persoanei cu handicap grav – copil N. – V. R. – incepand cu data de 30.04.2022 - 2022-04-28    - - -
88 26-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar DISPOZITIE privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - I. R. - 2022-04-28    - - -
87 14-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta ordinara din data de 20.04.2022, ora 15:00 da -    - -
86 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile cu organizarea și asigurarea publicării documentelor în Monitorului Oficial Local - -    - - -
85 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei A. V. de către d-na R. S. in perioada 18.04.2022 – 29.04.2022 - -    - - -
84 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M.- G. de catre d-na I. M. in perioada 15.04.2022-26.04.2022 - -    - - -
83 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei M. A. de catre d-na D.- Fl. A. in perioada 15.04.2022 – 29.04.2022 - -    - - -
82 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-Fl. A. in perioada 12.04.2022 – 15.04.2022 - -    - - -
81 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. U. de către d-l Ghe. M. în perioada 13.04.2022 – 15.04.2022 - -    - - -
80 11-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei N. –L. C. de către d-na I. M. în perioada 11.04.2022 – 12.04.2022 - -    - - -
79 11-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu pentru funcționarul public, doamna Fl. C., inspector, clasa I, grad professional debutant - -    - - -
78 11-04-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea doamnei Fl. C. in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant , compartiment Buget, finante, contabilitate din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea - -    - - -
77 31-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al doamnei Vasilica OLĂRAȘ, viceprimarul comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 01.04.2022 - -    - - -
76 31-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea venitului salarial brut al domnului Alexe Anastase, primarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01.04.2022 - -    - - -
75 30-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI RACORDARE LA UTILITATI” - beneficiar SC MELISSA FARM SRL da -    -
74 29-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pe suport electronic pentru salariații din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
73 29-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie - -    - - -
72 29-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie - -    - - -
71 29-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie - -    - - -
70 29-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie - -    - - -
69 29-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei si recuperarea de sume incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei si supliment pentru energie - -    - - -
68 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul Florin CONSTANTIN - -    - - -
67 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind modificarea Dispozitiei nr. 43 / 25.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, pentru data de 04 aprilie 2022, proba scrisă - -    - - -
66 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind Privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul D. H. - -    - - -
65 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul Dorina MUTU - -    - - -
64 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul Ad. D. - -    - - -
63 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece pentru domnul M. I. - -    - - -
62 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind acordarea stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă titularului Ad. D. - -    - - -
61 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru beneficiarii aflati in plata, datorită creșterii indicelui ISR - -    - - -
60 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui I. C. de catre d-na A. V. in perioada 01.04.2022 – 08.04.2022 - -    - - -
59 24-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - Ion GROSU - -    - - -
58 24-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea venitului minim garantat pentru beneficiarii de ajutor social datorită creșterii indicelui ISR - -    - - -
57 22-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale dnei D.-F. A. de către dna M. A. în perioada 23.03.2022 - 31.03.2022 - -    - - -
56 18-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
55 18-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I. M. de către d-na M. –G. B., în perioada 23.03.2022-25.03.2022 - -    - - -
54 18-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui Ghe. M. de către d-na N. U. în perioada 23.03.2022-25.03.2022 - -    - - -
53 17-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 23.03.2022 , ora 15.00 da -    - -
52 14-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-Fl. A. in perioada 15.03.2022-18.03.2022 - -    - - -
51 09-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Construire Grădiniță cu program normal – 3 săli de grupă” partea de lucrări susținută din bugetul local - -    - - -
50 09-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea doamnei I. M., consilier achiziții publice, manager al proiectului ,,Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, județul TULCEA” - -    - - -
49 09-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei O. – C. I. de catre d-nul I. C. in perioada 14.03.2022-16.03.2022 - -    - - -
48 09-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - I. B. - -    - - -
47 03-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - G. M. - -    - - -
46 01-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea gradației și a salariului domnului C. R. - -    - - -
45 01-03-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență în anul 2022 la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
44 28-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav – I. H. - -    - - -
43 22-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, pentru data de 04 aprilie 2022, proba scrisă - -    - - -
42 22-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B. –L. D. de catre d-na D.-Fl. A. in perioada 23.02.2022-28.02.2022 - -    - - -
41 22-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea dreptulu la ajutorul pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolier, precum si a suplimentului pentru energie, pe intreg sezonul rece (Noiembrie 2021 – Martie 2022) - -    - - -
40 22-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptive finala la obiectivele de investitii “EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA MIHAIL KOGALNICEANU”, “EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE IN LOCALITATEA MIHAIL KOGALNICEANU”, COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU , JUDETUL TULCEA - -    - - -
39 21-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 25.02.2022, ora 12:00 da -    - -
38 17-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu pentru functionarul public, domnisoara C. – L. C , inspector, clasa I, grad professional debutant - -    - - -
37 17-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea doamnei L- C. C. in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant , compartiment Registrul agricol din cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Mihail Koalniceanu, judetul Tulcea - -    - - -
36 15-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav – T. B. - -    - - -
35 08-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei B. M.- G. de catre d-na I. M. in perioada 14.02.2022-16.02.2022 - -    - - -
34 07-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind ACTUALIZAREA COMPONENTEI Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara de la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -    - - -
33 07-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptive finala la obiectivele de investitii “ASFALTARE DRUM COMUNAL, LOCALITATEA RANDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA (DC 10))” - -    - - -
32 02-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - R. P. - -    - - -
31 02-02-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind acordarea stimulentului educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita titularului - -    - - -
30 31-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea trecerii d-nei R. B. , asistent personal in cadrul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime. - -    - - -
29 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului brut lunar al d-nei D. F, mediator sanitar,cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, începând cu data de 01.01.2020 - -    - - -
28 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V. V. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
27 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I. T. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
26 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D. R , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
25 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului V. R. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
24 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei F. M., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
23 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I. I, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
22 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M. Gh., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
21 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei A. G., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
20 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al domnului V G. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
19 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei G. C. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
18 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
17 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Șt.-L. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
16 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei C.- M. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
15 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei S. B., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
14 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei E. A. , asistent personal pentru persoană cu handicap grav, încadrată cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, începând cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
13 28-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea incepand cu data de 01 ianuarie 2022 - -    - - -
12 27-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei N. U. ca persoana responsabila cu intocmirea si transmiterea trimestriala catre Institutia Prefectului judetului Tulcea a situatiilor privind evidenta si administrarea spatiilor verzi din intravilanul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -    - - -
11 27-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea venitului minim garantat pentru titularul Gh. M. - -    - - -
10 27-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, pe intreg sezonul rece (Noiembrie 2021- Martie 2022) - -    - - -
9 21-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 27.01.2022 , ora 15.00 da -    - -
8 17-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie finală la obiectivele de investiții ,, Modernizare străzi comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - -    - - -
7 17-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenită dintr‐o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - -    - - -
6 11-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale dnai N.-L. C de catre dna I. M. in perioada 123.01.2022- 14.01.2022 - -    - - -
5 10-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă nr 3573 / 22.06.2020 al doamnei Florica DIMA , asistent personal al persoanei cu handicap grav- Niculina FIRULEASA începând cu data de 06.01.2022 - -    - - -
4 10-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind desemnarea doamnei O.-C. I. persoană responsabileă pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese - -    - - -
3 06-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului Local, pe anul 2021, din excedentul anilor anteriori - -    - - -
2 06-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie DISPOZITIA NR _2 / 06.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, pentru data de 14 februarie 2022, proba scrisă - -    - - -
1 05-01-2022 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind numirea doamnei O. –C. I. funcţionar public definitv, în funcţia publică de execuţie, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradație 3, compartiment Resurse umane în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local