• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
176 13-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 da 2020-11-16 -
175 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Denisa- Florentina AVRAM de catre d-na ElenaSECUI perioada închiderii temporare a unităţii de învăţământ unde este înscris copilul Dimitrie-Nectarie AVRAM - 2020-11-16 - -
174 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind acordarea unor zile libere doamnei Denisa-Flarentina AVRAM, inspector , clasa I, grad profesional asistent, compartiment Impozite și taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu pentru supravegherea copilului Dimitrie –Nectarie AVRAM - 2020-11-16 - -
173 10-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Nicoleta –Luminița COSTACHE de către d-na Ionela MANGULICĂ în perioada 11.11.2020 – 13.11.2020 - 2020-11-11 - -
172 06-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind promovarea în clasă a doamnei Elena SECUI - 2020-11-11 - -
171 06-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa birourile electorale ale ale secțiilor de votare din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 - 2020-11-11 - -
170 05-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Construire scenă în localitatea Rândunica” - 2020-11-11 - -
169 04-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul Adriana DINU - 2020-11-11 - -
168 03-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 09 noiembrie 2020, ora 15.00 da 2020-11-03 -
167 02-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, pentru data de 08 decembrie 2020, proba scrisă - 2020-11-03 - -
166 02-11-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind delegarea atribuţiilor de stare civilă doamnei Nicoleta –Luminița COSTACHE – inspector, clasaI, grad professional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea - 2020-11-03 - -
165 30-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind acordarea stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă titularului Mihaela AVRAMESCU - 2020-11-03 - -
164 30-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind acordarea stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă titularului Adriana DINU - 2020-11-03 - -
163 30-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind stabilirea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul Adriana DINU - 2020-11-03 - -
162 30-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul Stefan ASANDE - 2020-11-03 - -
161 30-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 da 2020-11-03 -
160 30-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr 156 / 13.10.2020 privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în clasă organizat pe data de 30 octombrie 2020 - 2020-11-03 - -
159 21-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind aprobarea trecerii d-nei Elena SECUI , referent principal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, intr-o transa superioara de vechime - 2020-10-22 - -
158 20-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Mădălina-Gabriela BUMBĂCEL de catre d-na Silvica –Rema CIAUȘ in perioada 23.10.2020 – 27.10.2020 - 2020-10-22 - -
157 20-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Denisa –Florentina AVRAM de catre d-na Elena SECUI in perioada 26.10.2020 – 30.10.2020 - 2020-10-22 - -
156 13-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în clasă organizat pe data de 30 octombrie 2020 - 2020-10-22 - -
155 13-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind aprobarea Listei destinatarilor finali în cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavoriţaţi prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional - 2020-10-22 - -
154 13-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Dumitra TUDOR de catre d-na Mariana –Letiția BERESCU in perioada 15.10.2020 – 11.11.2020 - 2020-10-13 - -
153 05-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Codului de conduită etică şi profesionalăna funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea da 2020-10-13 -
152 05-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Regulamentului Intern al salariatilor din cadrul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea da 2020-10-13 -
151 05-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind mentinerea doamnei Mariana –Letiția BERESCU in functia publica de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradație 5, compartimentul Registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, peste varsta standard de pesionare, prin prelungirea raportului de serviciu cu 12 luni pe durată determinată de la data de 01.11.2020 până la data de 01.11.2021 - 2020-10-13 - -
150 05-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Nineta UNGURU de către d-l Gheorghe MANGULICĂ în perioada 05.10.2020 – 09.10.2020 - 2020-10-13 - -
149 05-10-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind instituirea curatelei asupra minorului Andreas ȚUȚUI si numirea doamnei Evelina ȚUȚUI in calitate de curator special - 2020-10-13 - -
148 21-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind cu privire la interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din oraşul Mihail Kogălniceanu , județul Tulcea cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27.09.2020 - 2020-09-29 - -
147 21-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat pentru titularul Rodica VOICU - 2020-09-29 - -
146 17-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Cu privire la modificarea art. 1 din Dispoziția nr 131 / 19.08.2020 privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa birourile electorale ale ale secțiilor de votare din circumscripția electorală nr 33 Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea da 2020-09-17 -
145 17-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind completarea Dispoziției nr 124 / 07.08.2020 privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa biroul electoral de circumscriptie nr 33 Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea da 2020-09-17 -
144 17-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 21.09.2020 , ora 15.00 da 2020-09-17 -
143 04-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Dumitra TUDOR de catre d-na Mariana –Letiția BERESCU in perioada 07.09.2020 – 11.09.2020 - 2020-09-17 - -
142 03-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Anișoara VOROVENCI de către d-na STAMATE RUXNDA in perioada 03.09.2020 – 18.08.2020 - 2020-09-17 - -
141 03-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Ionela MANGULICĂ de către d-na Silvica-Rema CIAUȘ în perioada 07.09.2020 – 18.09.2020 - 2020-09-17 - -
140 03-09-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui Gheorghe MANGULICĂ de către d-l Ion COCONA în perioada 07.09.2020 – 25.09.2020 - 2020-09-17 - -
139 31-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea modalităţii de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul ,,Schema naţională de sprijin pentru elevii cei mai defavoriţaţi” -S.N.S.E.D. da 2020-09-01 -
138 28-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Cu privire la modificarea Dispoziției nr 120 / 31.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind vânzarea prin licitație publică a unui număr de 4 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu da 2020-09-01 -
137 27-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul Florin Constantin - 2020-08-28 - -
136 27-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind modificarea venitului minim garantat pentru titularul Florin CONSTANTIN - 2020-08-28 - -
135 27-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 31.08.2020 , ora 15.00 da 2020-08-28 -
134 24-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei BERESCU MARIANA –LETIȚIA de către TUDOR DUMITRA in perioada 25.08.2020 – 04.09.2020 - 2020-08-28 - -
133 21-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Carmen FRANȚ în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Ioana FRANȚ - 2020-08-28 - -
132 19-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 da 2020-08-21 -
131 19-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa birourile electorale ale ale secțiilor de votare din circumscripția electorală nr 33 Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea da 2020-08-21 -
130 18-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - Iosif BEJAN - 2020-08-21 - -
129 18-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Mihaela APOSTOL de catre d-na Elena SECUI in perioada 24.08.2020 -.04.09.2020 - 2020-08-21 - -
128 12-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui Bogdan –Liviu DAVID de catre d-na Denisa-Florentina AVRAM in perioada 17.08.2020 – 28.08.2020 - 2020-08-21 - -
127 12-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor de reparații curente la obiectivul ,, Întreținere anuală străzi în localitatea Mihail Kogălniceanu” - 2020-08-21 - -
126 12-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - Ghiorghița SĂCEANU - 2020-08-21 - -
125 07-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - Bocea SADÎCA - 2020-08-10 - -
124 07-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind constituirea aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa biroul electoral de circumscriptie nr 33 Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea da 2020-08-10 -
123 03-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind stabilirea modalității de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. - 2020-08-05 - -
122 03-08-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui Ion COCONA de catre d-na Silvica- Rema CIAUȘ in perioada 05.08.2020 – 11.08.2020 - 2020-08-05 - -
121 31-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr 99 / 01.07.2020 privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Victoria VĂTUI în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Daniela VĂTUI - 2020-08-05 - -
120 31-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție Cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind vânzarea prin licitație publică a unui număr de 4 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu da 2020-08-05 -
119 31-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind rectificarea actului de nastere privind pe BUDES ERNEST –CORNELIU - 2020-08-05 - -
118 31-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Sînziana BARBU în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Elena BARBU - 2020-08-05 - -
117 31-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind încetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav - Elena BARBU - 2020-08-05 - -
116 29-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind modificarea venitului minim garantat pentru titularul Ioana PAU - 2020-08-05 - -
115 28-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru familia / persoana singura Mariana CEACARU - 2020-08-05 - -
114 23-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 da 2020-07-23 -
113 23-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenită dintr‐o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2020-07-23 - -
112 23-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Denisa –Florentina AVRAM de catre d-na Elena SECUI in perioada 29.07.2020 – 12.08.2020 - 2020-07-23 - -
111 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav Toader GOSPODINOF - 2020-07-23 - -
110 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca 1806 / 03.04.2018 al domnului Marian OPREA, asistent personal al persoanei cu handicap grav- Victor OPREA începând cu data de 21 iulie 2020 - 2020-07-23 - -
109 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav Toader GOSPODINOF - 2020-07-23 - -
108 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind instituirea curatelei asupra minorului Mihai TUDOR si numirea doamnei Ștefana FRANGULEA in calitate de curator special - 2020-07-23 - -
107 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenită dintr‐o familie ale cărei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2020-07-23 - -
106 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Nineta UNGURU de către d-l Gheorghe MANGULICĂ în perioada 22.07.2020 – 28.07.2020 - 2020-07-23 - -
105 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Nicoleta –Luminița COSTACHE de către d-na Ionela MANGULICĂ în perioada 10.03.2020 – 16.03.2020 - 2020-07-23 - -
104 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Mădălina-Gabriela BUMBĂCEL de catre d-na Silvica –Rema CIAUȘ in perioada 27.07.2020 – 31.07.2020 - 2020-07-23 - -
103 15-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei BERESCU MARIANA –LETIȚIA de către TUDOR DUMITRA in perioada 16.07.2020 – 24.07.2020 - 2020-07-23 - -
102 15-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Ionela MANGULICĂ de către d-na Silvica-Rema CIAUȘ în perioada 20.07.2020 – 25.07.2020 - 2020-07-23 - -
101 01-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind instituirea curatelei asupra persoanei aflată în curs de punere sub interdictie judecatoreasca a doamnei Bocea SADÎCA si numirea domnului Stere BECIU in calitate de curator special - 2020-07-03 - -
100 01-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Cristeluța –Mărioara BĂNCILĂ în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Mariea BĂNCILĂ - 2020-07-03 - -
99 01-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispoziție privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Victoria VĂTUI în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Daniela VĂTUI - 2020-07-03 - -
98 01-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Mihaela APOSTOL de catre d-na Elena SECUI in perioada 06.07.2020 – 17.07.2020 - 2020-07-03 - -
97 01-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca 4880 / 23.05.2019 al doamnei Cristeluța – Mărioara BĂNCILĂ, asistent personal al persoanei cu handicap grav- Mariea BĂNCILĂ începând cu data de 15 iulie 2020 - 2020-07-03 - -
96 01-07-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr 644 / 07.02.2018 al doamnei Victoria VĂTUI, asistent personal al persoanei cu handicap grav- Daniela VĂTUI începând cu data de 15 iulie 2020 - 2020-07-03 - -
95 29-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul Georgeta ROMANESCU începând cu luna Iunie 2020 - 2020-06-30 - -
94 24-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Nicoleta –Luminița COSTACHE de către d-na Ionela MANGULICĂ în perioada 01.07.2020 – 14.07.2020 - 2020-06-30 - -
93 22-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Florica DIMA în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Niculina FIRULEASA - 2020-06-30 - -
92 22-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind incetarea contractului individual de munca nr 5947 / 04.07.2019 al doamnei Florica DIMA, asistent personal al persoanei cu handicap grav- Niculina FIRULEASA începând cu data de 30 IUNIE 2020 - 2020-06-30 - -
91 18-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I M de către d-na S-R C în perioada 22.06.2020 – 26.06.2020 - 2020-06-19 - -
90 18-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui G M de către d-l I C în perioada 22.06.2020 – 03.07.2020 - 2020-06-19 - -
89 18-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 da 2020-06-19 -
88 17-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Reparații primărie și acoperire terase existente, localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - 2020-06-19 - -
87 15-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B L D de catre d-na D F A in perioada 17.06.2020 – 19.06.2020 - 2020-06-19 - -
86 15-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei D F A , persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de avere și de interese de către persoanele care dețin funcții ori demnități publice în cadrul Primăriei și Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-06-19 - -
85 02-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-06-15 - -
84 29-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivele de investiții ,, Compartimentare interioară și amenajare grup sanitar Școala Rândunica” și ,,Compartimentare interioară și amenajare grup sanitar Școala Lăstuni” - 2020-05-29 - -
83 28-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea da 2020-05-29 -
82 22-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei I D , persoană responsabilă pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în sediul primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-05-29 - -
81 21-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei L-S B în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav copilul D-M V începând cu data de 22.05.2020 până la data 19.05.2022 - 2020-05-29 - -
80 21-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al doamnei L-S B , asistent personal al persoanei cu handicap grav- copilul D-M V începând cu data de 22 mai 2020 - 2020-05-29 - -
79 19-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Construire podețe și refacere drumuri sătești în localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - 2020-05-20 - -
78 18-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 da 2020-05-20 -
77 29-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav- M M - 2020-04-30 - -
76 27-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Modernizare și extindere iluminat public” comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-04-30 - -
75 23-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea dreptului alocației pentru susținerea familiei pentru titularul C-E A - 2020-04-30 - -
74 09-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind organizarea modului de primire prin poșta electronicä a cererilor, declarațiilor documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socialä da 2020-04-16 -
73 08-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie privind pe V D și M N - 2020-04-09 - -
72 06-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al doamnei D R , asistent personal al persoanei cu handicap grav- copilul N- V R începând cu data de 16 aprilie 2020 - 2020-04-09 - -
71 06-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui I C de catre d-na S- R C in perioada 13.04.2020 – 24.04.2020 - 2020-04-09 - -
70 06-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei D R în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav copilul N-V R începând cu data de 16.04.2020 până la data 02.04.2022 - 2020-04-09 - -
69 31-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind promovarea în grad profesional a doamnei A V - 2020-04-09 - -
68 31-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind promovarea în grad profesional a doamnei M A - 2020-04-09 - -
67 31-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie stabilirea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav -EB - 2020-04-09 - -
66 25-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 da 2020-03-25 -
65 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei D F A de catre doamna M A pentru perioada inchiderii temporare a unitatii de invatamant unde este inscris copilul D N A - 2020-03-25 - -
64 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind acordarea unor zile libere doamnei D F A inspector clasa I grad profesional asistent, compartiment impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru supravegherea copilului D N A - 2020-03-25 - -
63 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind acordarea unor zile libere doamnei E S referent clasa III grad profesional principal, compartiment impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru supravegherea copilului O M S - 2020-03-25 - -
62 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei E S de catre domnul B L D pe perioada inchiderii temporare a unitatii de invatamant unde este inscris copilul O M S - 2020-03-19 - -
61 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei M G B de catre doamna a V in perioada 18.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-19 - -
60 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale domnului I C de catre doamna S R C in perioada 19.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-19 - -
59 12-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei Comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din Comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea in anul 2021 - 2020-03-19 - -
58 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei C N L de catre doamna M I in perioada 10.03.2020-16.03.2020 - 2020-03-09 - -
57 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei R D asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-03-09 - -
56 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav M A V - 2020-03-09 - -
55 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind incadrarea cu CIM a doamnei S N in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav U G - 2020-03-09 - -
54 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei U N de catre domnul M G in perioada 09.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-09 - -
53 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenita dintr-o famile ale carei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2020-03-09 - -
52 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura T E A - 2020-03-09 - -
51 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul E L - 2020-03-09 - -
50 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea ajutorului minim garantat si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul N I D - 2020-03-09 - -
49 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei comunale pentru recensamamtul general agricol runda 2020 din comuna M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-03-09 - -
48 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind modificarea alocatiei pentru sustinera familiei pentru titularul C F - 2020-02-27 - -
47 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru familia ( persoana ) C M - 2020-02-27 - -
46 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionarea contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional superior - 2020-02-27 - -
45 18-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei B S L asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-02-27 - -
44 13-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 da 2020-02-13 -
43 13-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav G I - 2020-02-13 - -
42 07-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei " Construire platforme beton, statii de asfalt si betoane modulare mobile"- beneficiar SC PRESCOM SRL - 2020-02-13 - -
41 04-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind desemnarea domnului D L B inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate a comunei M. Kogalniceanu consilier de etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita - 2020-02-13 - -
40 04-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul autorizatiei de construire nr.21 din 03.10.2018 privind realizarea obiectivului asfaltare strazi Lastuni, beneficiar comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-02-13 - -
39 30-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind continuarea executarii CIM pana la implinirea varstei de 65 de ani a doamnei I I asistent personal gradatie IV din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-31 - -
38 28-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei I I asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
37 28-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de reparatii curente a obiectivului parc de recreere localitatea M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-31 - -
36 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea indemnizatiei persoanei cu handicap grav P R - 2020-01-31 - -
35 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei V V asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
34 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei T I asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
33 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei I A E asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
32 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei G M asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
31 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii domnului G V asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
30 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei C G asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
29 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind instituirea curatelei asupra minorei G A I si numirea doamnei G M in calitate de curator special - 2020-01-31 - -
28 22-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 da 2020-01-23 -
27 22-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea CIM doamnei P E asistent personal al persoanei cu handicap grav N M A - 2020-01-23 - -
26 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul MS - 2020-01-23 - -
25 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei paritare din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-23 - -
24 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de disciplina din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu - 2020-01-23 - -
23 20-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav F R - 2020-01-23 - -
22 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind acoperirea definitiva a deficituluui anului 2019, a sectiunii de functionare in suma de 91977.52 lei din excedentul anilor precedenti - 2020-01-17 - -
21 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu , incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
20 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenita dintr-o famile ale carei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2020-01-17 - -
19 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D D mediator sanitar cu CIM de 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
18 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R S bibliotecar treapta 1 a , studii medii cu CIM incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
17 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D F asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
16 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei B M C asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
15 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V V asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
14 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei T I asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
13 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R D asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
12 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului R V asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
11 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei P E asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
10 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului O M asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
9 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M I D asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
8 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M F asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
7 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I I asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
6 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I E A asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
5 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei G M asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
4 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului V G asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
3 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei C G asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
2 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei B L S asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
1 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei A E asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină