• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
95 29-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul Georgeta ROMANESCU începând cu luna Iunie 2020 - 2020-06-30 - -
94 24-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei Nicoleta –Luminița COSTACHE de către d-na Ionela MANGULICĂ în perioada 01.07.2020 – 14.07.2020 - 2020-06-30 - -
93 22-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Florica DIMA în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Niculina FIRULEASA - 2020-06-30 - -
92 22-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind incetarea contractului individual de munca nr 5947 / 04.07.2019 al doamnei Florica DIMA, asistent personal al persoanei cu handicap grav- Niculina FIRULEASA începând cu data de 30 IUNIE 2020 - 2020-06-30 - -
91 18-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-nei I M de către d-na S-R C în perioada 22.06.2020 – 26.06.2020 - 2020-06-19 - -
90 18-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui G M de către d-l I C în perioada 22.06.2020 – 03.07.2020 - 2020-06-19 - -
89 18-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 da 2020-06-19 -
88 17-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Reparații primărie și acoperire terase existente, localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - 2020-06-19 - -
87 15-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui B L D de catre d-na D F A in perioada 17.06.2020 – 19.06.2020 - 2020-06-19 - -
86 15-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei D F A , persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de avere și de interese de către persoanele care dețin funcții ori demnități publice în cadrul Primăriei și Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-06-19 - -
85 02-06-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-06-15 - -
84 29-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitieprivind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivele de investiții ,, Compartimentare interioară și amenajare grup sanitar Școala Rândunica” și ,,Compartimentare interioară și amenajare grup sanitar Școala Lăstuni” - 2020-05-29 - -
83 28-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea da 2020-05-29 -
82 22-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind desemnarea doamnei I D , persoană responsabilă pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în sediul primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-05-29 - -
81 21-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei L-S B în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav copilul D-M V începând cu data de 22.05.2020 până la data 19.05.2022 - 2020-05-29 - -
80 21-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al doamnei L-S B , asistent personal al persoanei cu handicap grav- copilul D-M V începând cu data de 22 mai 2020 - 2020-05-29 - -
79 19-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Construire podețe și refacere drumuri sătești în localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - 2020-05-20 - -
78 18-05-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 da 2020-05-20 -
77 29-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav- M M - 2020-04-30 - -
76 27-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Modernizare și extindere iluminat public” comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-04-30 - -
75 23-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind stabilirea dreptului alocației pentru susținerea familiei pentru titularul C-E A - 2020-04-30 - -
74 09-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind organizarea modului de primire prin poșta electronicä a cererilor, declarațiilor documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socialä da 2020-04-16 -
73 08-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie privind pe V D și M N - 2020-04-09 - -
72 06-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al doamnei D R , asistent personal al persoanei cu handicap grav- copilul N- V R începând cu data de 16 aprilie 2020 - 2020-04-09 - -
71 06-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind preluarea sarcinilor de serviciu ale d-lui I C de catre d-na S- R C in perioada 13.04.2020 – 24.04.2020 - 2020-04-09 - -
70 06-04-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei D R în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav copilul N-V R începând cu data de 16.04.2020 până la data 02.04.2022 - 2020-04-09 - -
69 31-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind promovarea în grad profesional a doamnei A V - 2020-04-09 - -
68 31-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind promovarea în grad profesional a doamnei M A - 2020-04-09 - -
67 31-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie stabilirea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav -EB - 2020-04-09 - -
66 25-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 da 2020-03-25 -
65 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei D F A de catre doamna M A pentru perioada inchiderii temporare a unitatii de invatamant unde este inscris copilul D N A - 2020-03-25 - -
64 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind acordarea unor zile libere doamnei D F A inspector clasa I grad profesional asistent, compartiment impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru supravegherea copilului D N A - 2020-03-25 - -
63 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind acordarea unor zile libere doamnei E S referent clasa III grad profesional principal, compartiment impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru supravegherea copilului O M S - 2020-03-25 - -
62 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei E S de catre domnul B L D pe perioada inchiderii temporare a unitatii de invatamant unde este inscris copilul O M S - 2020-03-19 - -
61 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei M G B de catre doamna a V in perioada 18.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-19 - -
60 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale domnului I C de catre doamna S R C in perioada 19.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-19 - -
59 12-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei Comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din Comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea in anul 2021 - 2020-03-19 - -
58 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei C N L de catre doamna M I in perioada 10.03.2020-16.03.2020 - 2020-03-09 - -
57 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei R D asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-03-09 - -
56 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav M A V - 2020-03-09 - -
55 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind incadrarea cu CIM a doamnei S N in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav U G - 2020-03-09 - -
54 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei U N de catre domnul M G in perioada 09.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-09 - -
53 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenita dintr-o famile ale carei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2020-03-09 - -
52 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura T E A - 2020-03-09 - -
51 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul E L - 2020-03-09 - -
50 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea ajutorului minim garantat si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul N I D - 2020-03-09 - -
49 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei comunale pentru recensamamtul general agricol runda 2020 din comuna M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-03-09 - -
48 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind modificarea alocatiei pentru sustinera familiei pentru titularul C F - 2020-02-27 - -
47 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru familia ( persoana ) C M - 2020-02-27 - -
46 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionarea contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional superior - 2020-02-27 - -
45 18-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei B S L asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-02-27 - -
44 13-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 da 2020-02-13 -
43 13-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav G I - 2020-02-13 - -
42 07-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei " Construire platforme beton, statii de asfalt si betoane modulare mobile"- beneficiar SC PRESCOM SRL - 2020-02-13 - -
41 04-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind desemnarea domnului D L B inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate a comunei M. Kogalniceanu consilier de etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita - 2020-02-13 - -
40 04-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul autorizatiei de construire nr.21 din 03.10.2018 privind realizarea obiectivului asfaltare strazi Lastuni, beneficiar comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-02-13 - -
39 30-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind continuarea executarii CIM pana la implinirea varstei de 65 de ani a doamnei I I asistent personal gradatie IV din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-31 - -
38 28-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei I I asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
37 28-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de reparatii curente a obiectivului parc de recreere localitatea M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-31 - -
36 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea indemnizatiei persoanei cu handicap grav P R - 2020-01-31 - -
35 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei V V asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
34 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei T I asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
33 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei I A E asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
32 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei G M asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
31 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii domnului G V asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
30 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei C G asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
29 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind instituirea curatelei asupra minorei G A I si numirea doamnei G M in calitate de curator special - 2020-01-31 - -
28 22-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 da 2020-01-23 -
27 22-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea CIM doamnei P E asistent personal al persoanei cu handicap grav N M A - 2020-01-23 - -
26 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul MS - 2020-01-23 - -
25 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei paritare din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-23 - -
24 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de disciplina din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu - 2020-01-23 - -
23 20-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav F R - 2020-01-23 - -
22 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind acoperirea definitiva a deficituluui anului 2019, a sectiunii de functionare in suma de 91977.52 lei din excedentul anilor precedenti - 2020-01-17 - -
21 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu , incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
20 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenita dintr-o famile ale carei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2020-01-17 - -
19 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D D mediator sanitar cu CIM de 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
18 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R S bibliotecar treapta 1 a , studii medii cu CIM incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
17 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D F asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
16 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei B M C asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
15 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V V asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
14 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei T I asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
13 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R D asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
12 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului R V asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
11 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei P E asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
10 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului O M asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
9 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M I D asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
8 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M F asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
7 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I I asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
6 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I E A asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
5 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei G M asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
4 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului V G asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
3 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei C G asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
2 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei B L S asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
1 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei A E asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină