• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
66 25-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 da 2020-03-25 -
65 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei D F A de catre doamna M A pentru perioada inchiderii temporare a unitatii de invatamant unde este inscris copilul D N A - 2020-03-25 - -
64 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind acordarea unor zile libere doamnei D F A inspector clasa I grad profesional asistent, compartiment impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru supravegherea copilului D N A - 2020-03-25 - -
63 19-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind acordarea unor zile libere doamnei E S referent clasa III grad profesional principal, compartiment impozite si taxe locale, in cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru supravegherea copilului O M S - 2020-03-25 - -
62 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei E S de catre domnul B L D pe perioada inchiderii temporare a unitatii de invatamant unde este inscris copilul O M S - 2020-03-19 - -
61 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei M G B de catre doamna a V in perioada 18.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-19 - -
60 17-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind preluarea sarcinilor de serviciu ale domnului I C de catre doamna S R C in perioada 19.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-19 - -
59 12-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Dispozitie privind constituirea Comisiei Comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din Comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea in anul 2021 - 2020-03-19 - -
58 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei C N L de catre doamna M I in perioada 10.03.2020-16.03.2020 - 2020-03-09 - -
57 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei R D asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-03-09 - -
56 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav M A V - 2020-03-09 - -
55 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind incadrarea cu CIM a doamnei S N in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav U G - 2020-03-09 - -
54 06-03-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind preluarea sarcinilor de serviciu ale doamnei U N de catre domnul M G in perioada 09.03.2020-20.03.2020 - 2020-03-09 - -
53 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenita dintr-o famile ale carei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2020-03-09 - -
52 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia/persoana singura T E A - 2020-03-09 - -
51 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul E L - 2020-03-09 - -
50 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea ajutorului minim garantat si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul N I D - 2020-03-09 - -
49 28-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei comunale pentru recensamamtul general agricol runda 2020 din comuna M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-03-09 - -
48 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind modificarea alocatiei pentru sustinera familiei pentru titularul C F - 2020-02-27 - -
47 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru familia ( persoana ) C M - 2020-02-27 - -
46 24-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionarea contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional superior - 2020-02-27 - -
45 18-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei B S L asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-02-27 - -
44 13-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 da 2020-02-13 -
43 13-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind stabilirea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav G I - 2020-02-13 - -
42 07-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea investitiei " Construire platforme beton, statii de asfalt si betoane modulare mobile"- beneficiar SC PRESCOM SRL - 2020-02-13 - -
41 04-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind desemnarea domnului D L B inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate a comunei M. Kogalniceanu consilier de etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita - 2020-02-13 - -
40 04-02-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul autorizatiei de construire nr.21 din 03.10.2018 privind realizarea obiectivului asfaltare strazi Lastuni, beneficiar comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-02-13 - -
39 30-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar privind continuarea executarii CIM pana la implinirea varstei de 65 de ani a doamnei I I asistent personal gradatie IV din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-31 - -
38 28-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei I I asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
37 28-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de reparatii curente a obiectivului parc de recreere localitatea M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-31 - -
36 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea indemnizatiei persoanei cu handicap grav P R - 2020-01-31 - -
35 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei V V asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
34 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei T I asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
33 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei I A E asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
32 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei G M asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
31 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii domnului G V asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
30 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea trecerii doamnei C G asistent personal in cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu judetul Tulcea intr-o transa superioara de vechime - 2020-01-31 - -
29 27-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind instituirea curatelei asupra minorei G A I si numirea doamnei G M in calitate de curator special - 2020-01-31 - -
28 22-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 da 2020-01-23 -
27 22-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea CIM doamnei P E asistent personal al persoanei cu handicap grav N M A - 2020-01-23 - -
26 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul MS - 2020-01-23 - -
25 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei paritare din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-01-23 - -
24 21-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind constituirea comisiei de disciplina din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu - 2020-01-23 - -
23 20-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind incetarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav F R - 2020-01-23 - -
22 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind acoperirea definitiva a deficituluui anului 2019, a sectiunii de functionare in suma de 91977.52 lei din excedentul anilor precedenti - 2020-01-17 - -
21 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei M. Kogalniceanu , incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
20 14-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane provenita dintr-o famile ale carei venituri nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie - 2020-01-17 - -
19 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D D mediator sanitar cu CIM de 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
18 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R S bibliotecar treapta 1 a , studii medii cu CIM incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
17 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei D F asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
16 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei B M C asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
15 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei V V asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
14 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei T I asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
13 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei R D asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
12 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului R V asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
11 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei P E asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
10 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului O M asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
9 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M I D asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
8 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei M F asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
7 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I I asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
6 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei I E A asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
5 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei G M asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
4 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al domnului V G asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
3 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei C G asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
2 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei B L S asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
1 10-01-2020 ALEXE ANASTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei A E asistent personal pentru persoane cu handicap grav incadrata cu CIM in cadrul primariei M. Kogalniceanu incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-17 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină