Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ALEXE LENUTA inspector asistent Compartiment impozite si taxe locale da
2 APOSTOL MIHAELA -
3 ARDELEANU ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
4 AVRAM DENISA-FLORENTINA inspector principal Compartiment impozite si taxe locale da
5 BANCILA CRISTELUTA-MARIOARA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
6 BARBU SANZIANA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
7 BOTOAGA STEFANIA - LOREDANA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
8 BOUROSU RAMONA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
9 BUMBACEL MADALINA-GABRIELA inspector principal Compartiment buget, finante, contabilitate da
10 COCONA ION secretar general al comunei secretar general al comunei da
11 CONSTANDACHE FLORENTINA inspector asistent debutant Compartiment buget, finante, contabilitate da
12 CORDON GEORGETA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
13 COSTACHE NICOLETA-LUMINITA inspector superior Compartiment stare civila, asistenta sociala da
14 CROITORU CRISTINA- LILIANA inspector debutant Compartiment registrul agricol da
15 DAVID BOGDAN-LIVIU inspector principal Compartiment executari silite da
16 DIMA IULIANA asistent medical comunitar Compartiment asistenta medicala comunitara -
17 FERARU DANIELA mediator sanitar Compartiment asistenta medicala comunitara -
18 GANCIU VIOREL asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
19 GHEORGHE MARIANA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
20 IORGA OANA -CARMEN inspector asistent Compartiment resurse umane da
21 IVAN IOANA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
22 MANGULICA GHEORGHE inspector superior Compartiment serviciul voluntar situatii de urgenta da
23 MANGULICA IONELA consilier achiziții publice superior Compartiment achizitii publice da
24 MANOLACHE MARIANA guard Compartiment personal cu contract de munca -
25 MANZALA FLOAREA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
26 MIRON IORDAN sofer 1 Compartiment personal cu contract de munca -
27 RADUCAN VASILE asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
28 ROMULESCU DOMNICA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
29 SIACU STELIAN administrator public Compartiment personal cu contract de munca -
30 STAMATE RUXANDA bibliotecar treapta l a Compartiment cultura de utilitate publica -
31 TALPAN IORDANA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
32 TUDOR DUMITRA inspector superior Compartiment registrul agricol da
33 UNGURU NINETA inspector superior Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului da
34 VATUI VICTORIA asistent personal Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -
35 VOROVENCI ANISOARA inspector superior Compartiment registratura, relatii cu publicul, arhiva da