>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
13 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registrul agricol
pe(2,0)
 
Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului
pe(1,0)
 
Compartimentul cultura de utilitate publica
ce(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul stare civila, asistenta sociala
pe(1,0)
 
Compartimentul buget, finante, contabilitate
pe(2,0)
 
Compartimentul personal cu contract de munca
ce(3,1)
 
           
         
             
           
Compartimentul registratura, relatii cu publicul, arhiva
pe(1,0)
 
Compartimentul impozite si taxe locale
pe(3,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul resurse umane
pe(0,1)
 
Compartimentul executari silite
pe(1,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul asistenta medicala comunitara
ce(2,0)
 
Compartimentul achizitii publice
pe(1,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
ce(17,3)
 
Compartimentul serviciul voluntar situatii de urgenta
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilier primar
ce(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile
ce(0,5)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-10): Anexa 1 la HCL 62/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 13, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 23, vacante 10)
 
TOTAL  posturi:  50 (ocupate 39, vacante 11)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 62/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     ALEXE ANASTASE    
2 viceprimar                     SALTAN MIHAI    
Secretar general
3       secretar general   I S         COCONA ION  
Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
4       inspector I superior S UNGURU NINETA 5  
Compartiment buget, finante, contabilitate
5       inspector I superior S CIAUS SILVICA-REMA 4  
6       inspector I asistent S BUMBACEL MADALINA-GABRIELA 2  
Compartiment impozite si taxe locale
7       inspector I asistent S AVRAM DENISA-FLORENTINA 1  
8       referent III principal M SECUI ELENA 1  
9       referent III asistent M APOSTOL MIHAELA 2  
Compartiment executari silite
10       inspector I asistent S DAVID BOGDAN-LIVIU 2  
Compartiment achizitii publice
11       consilier achiziții publice I superior S MANGULICA IONELA 5  
Compartiment serviciul voluntar situatii de urgenta
12       inspector I superior S MANGULICA GHEORGHE 5  
Compartiment consilier primar
13       consilier personal S vacant    
Compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile
14       inspector S vacant    
15       inspector S vacant    
16       inspector S vacant    
17       inspector S vacant    
18       inspector S vacant    
Compartiment cultura de utilitate publica
19       bibliotecar treapta l a M STAMATE RUXANDA 5  
Compartiment personal cu contract de munca
20       guard G MANOLACHE MARIANA 2  
21       sofer 1 G MIRON IORDAN 5  
22       muncitor calificat 3 G DEACU AUREL 1  
23       sofer 1 G vacant    
Compartiment registrul agricol
24       inspector I superior S BERESCU MARIANA-LETITIA 5  
25       inspector I superior S TUDOR DUMITRA 5  
Compartiment stare civila, asistenta sociala
26       inspector I superior S COSTACHE NICOLETA-LUMINITA 5  
Compartiment registratura, relatii cu publicul, arhiva
27       inspector I principal S VOROVENCI ANISOARA 4  
Compartiment resurse umane
28       inspector I debutant S vacant    
Compartiment asistenta medicala comunitara
29       asistent medical comunitar PL DIMA IULIANA 5  
30       mediator sanitar M DUDAU DANIELA 3  
Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
31       asistent personal G BANCILA CRISTELUTA-MARIOARA  
32       asistent personal G DIMA FLORICA  
33       asistent personal G MANZALA FLOAREA  
34       asistent personal G OPREA MARIANA  
35       asistent personal G STOICA NICULINA  
36       asistent personal G BOTOAGA LOREDANA-STEFANIA 1  
37       asistent personal G IONESCU ELENA-ALINA 1  
38       asistent personal G CORDON GEORGETA 2  
39       asistent personal G GANCIU VIOREL 2  
40       asistent personal G MIHALEA IOANA-DANIELA 2  
41       asistent personal G RADUCAN VASILE 2  
42       asistent personal G ROMULESCU DOMNICA 2  
43       asistent personal G TALPAN IORDANA 2  
44       asistent personal G IVAN IOANA 4  
45       asistent personal G VATUI VICTORIA 4  
46       asistent personal G ARDELEANU ELENA 5  
47       asistent personal G GHEORGHE MARIANA 5  
48       asistent personal G vacant    
49       asistent personal G vacant    
50       asistent personal G vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 15
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 14
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 33
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 33
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 23
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 50
ALEXE ANASTASE
primar

      LS