Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Comunicat de presă: PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata
Comuna Mihail Kogalniceanu anunță  semnarea contractului de finantare nr. 2378DOT/ 05.09.2023 pentru  proiectul ,,Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Mihail Kogalniceanu,judetul Tulcea’’ cod-F-PNRR-Dotari-2023-6136, finantat din fonduri europene prin Planul National de Rederesare si Rezilienta al Romaniei

Comunicat de presa.pdf  (409,05 KB)  data: 14-09-2023   utilizator: 1  
ANUNT DE FINALIZARE PROIECT „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Mihail Kogălniceanu“
Rezultatele finale in urma implementarii proiectului : 
Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;
Rezultat proiect: 
1. Ecosistem digital interconectat și integrat ;
1.2. Achizitia de echipament IT ( 12 bucati de ,,Echipamente de tip Sisteme All One (AIO)24).
                        
Valoarea totală a proiectului : 1.475.420 lei. 
Valoarea eligibilă nerambursabilă : 1.445.911,60 lei (98%) 
Valoarea cofinantarii proiectului: 29.508,40 lei (2%) 

Anunt finalizare proiect-digitalizare.docx  (700,61 KB)  data: 02-05-2023   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA
Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.
Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Valoarea totală a proiectului: 3.830.913,04 lei
Data începerii și finalizării proiectului: 03.04.2023 - 30.09.2024

Comunicat de presa.pdf  (551,61 KB)  data: 28-04-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - finalizare proiect- Achizitii de materiale sanitare in unitatile de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Tulcea, în vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 Cod proiect 149792
Obiectivul general al proiectului a constat in asigurarea unei capacitati adecvate in unitatile de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Tulcea în vederea gestionarii crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educatie si prin limitarea numarului potential de cazuri de infectie care trebuie tratate în sistemul public de sanatate. Limitarea raspândirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei, este realizata prin asigurarea disponibilitatii echipamentelor/dispozitivelor de protectie medicala si asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât s-a impus necesitatea dotarii corespunzatoare a unitatilor de învatamânt din Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Tulcea.

ANUNT FINALIZARE PROIECT MATERIALE SANITARE.pdf  (421,27 KB)  data: 31-03-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată“
Comuna Mihail Kogalniceanu anunță începerea proiectului cu titlul “Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, Județul Tulcea”, cod C10-I1.2-2344, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), implementat de Comuna Mihail Kogalniceanu, Județul Tulcea conform contractului de finanțare nr. 19275/15.02.2023, finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul Componentei 10 – Fondul Local-Runda II.

Comunicat-presa-TIC.pdf  (331,36 KB)  data: 17-03-2023   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate