• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihail Kogălniceanu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
58 12-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a VII-a - -   - -
57 12-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii Școlii gimnaziale Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea în anul scolar 2020 - 2021 - -   - -
56 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea modificării indicatorilor tehnici la obiectivul de investiții ,, Construire podețe și refacere drumuri sătești în localitatea Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea aprobați prin HCL nr 62 / 06.12.2018 - -   - -
55 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în Comisia de evaluare și asigurare a calității din Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu pentru anul școlar 2020- 2021 - -   - -
54 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind numirea pentru anul scolar 2020- 2021 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu - -   - -
53 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea viceprimarului comunei MihailKogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
52 02-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
51 02-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea - -   - -
50 02-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada NOIEMBRIE 2020 – IANUARIE 2021 - -   - -
49 06-10-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 da 2020-10-06  
48 05-10-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2020 - 2021 pe reţeaua drumurilor de interes local din comuna Mihail Kogălniceanu - -   - -
47 16-09-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300080/ 02.04.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU”, „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU” , COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
46 16-09-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a VI-a - -   - -
45 16-09-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada SEPTEMBRIE 2020 – OCTOMBRIE 2020 - -   - -
44 26-08-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
43 26-08-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a V-a - -   - -
42 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind actualizarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
41 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro - -   - -
40 20-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a IV-a - -   - -
39 17-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Construire conducta aductiune la sistem alimentare cu apa Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Tulcea” - -   - -
38 16-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Construire conducta aductiune la sistem alimentare cu apa Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Tulcea” - -   - -
37 15-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a două loturi de teren, având categoria de folosință drum public din intravilanul localității Mihail Kogălniceanu - -   - -
36 07-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada ianuarie-iunie 2020 - -   - -
35 07-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati - -   - -
34 15-06-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PLATFORME BETON – STATII DE ASFALT ȘI BETOANE MODULARE- MOBILE ” ,satul Mihail Kogalniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea , beneficiar SC PRESCOM SRL - -   - -
33 15-06-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, CONSTRUIRE SCENA IN LOCALITATEA RANDUNICA” localitatea Randunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
32 10-06-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a- III-a - -   - -
31 29-05-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind modificarea art.1 din HCL nr 9 / 20.02.2020 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
30 28-05-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea vânzarii unui număr de 4 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu da 2020-05-28   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină