• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mihail Kogălniceanu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
16 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MARTIE 2020 – MAI 2020 - 2020-02-24 -
15 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2020 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie - 2020-02-24 -
14 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati - 2020-02-24 -
13 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-02-24 -
12 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada iulie-decembrie 2019 - 2020-02-24 -
11 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 Privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2020 - 2020-02-24 -
10 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind inițierea procedurii de vanzare directă cu plata în rate pe o perioadă de 5 ani unui numar de 7 locuinte si a terenului aferent, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica - 2020-02-24 -
9 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu - 2020-02-24 -
8 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind initierea procedurii de vanzare prin licitatie publica a unui numar de 4 loturi de teren, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogalniceanu - 2020-02-24 -
7 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020 - 2020-02-24
6 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind dezmembrarea unor număr de două loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu - 2020-01-31 -
5 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind aprobarea prelungirii unui număr de 8 contracte de închiriere pentru locuințe, amplasate în intravilanul localității Răndunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, aparținând domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu - 2020-01-31 -
4 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2020 - 2020-01-31 -
3 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 Privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali pentru anul 2020 - 2020-01-31 -
2 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2020 - 2021 - 2020-01-31 -
1 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind validarea Dispoziției nr 223 / 30.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2019, etapa a VI-a da 2020-01-31 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină