• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mihail Kogălniceanu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
58 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 HOTARARE privind aprobarea Proiectului „Achiziţionarea de echipamente TIC pentru Școala Gimnazială din UAT Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-11-20
57 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 HOTARARE privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2020 – 2021 pe reţeaua drumurilor de interes local din comuna Mihail Kogălniceanu - 2020-11-20
56 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 HOTARARE privind numirea pentru anul scolar 2020- 2021 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu - 2020-11-20 -
55 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în Comisia de evaluare și asigurare a calității din Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu pentru anul școlar 2020- 2021 - 2020-11-20 -
54 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 HOTARARE privind aprobarea modificării indicatorilor tehnici la obiectivul de einvestiții ,, Construire podețe și refacere drumuri sătești în localitatea Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea aprobați prin HCL nr 62 / 06.12.2018 - 2020-11-20 -
53 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 da 2020-11-20
52 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a- VII-a - 2020-11-20
51 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 HOTARARE privind alegerea viceprimarului comunei MihailKogălniceanu, județul Tulcea - 2020-11-20 -
50 18-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 176/13-11-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 18.11.2020 , ora 15.00 HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-11-20 -
49 09-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 168/03-11-2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 09 noiembrie 2020, ora 15.00 Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea - 2020-11-10 -
48 09-11-2020 PUFLEANU SULTANA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 168/03-11-2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 09 noiembrie 2020, ora 15.00 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada NOIEMBRIE 2020 – IANUARIE 2021 - 2020-11-10 -
47 21-09-2020 IVANOF MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 144/17-09-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 21.09.2020 , ora 15.00 Hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300080/ 02.04.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU”, „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU” , COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” - 2020-09-22 -
46 21-09-2020 IVANOF MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 144/17-09-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 21.09.2020 , ora 15.00 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a VI-a - 2020-09-22
45 21-09-2020 IVANOF MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 144/17-09-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 21.09.2020 , ora 15.00 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada SEPTEMBRIE 2020 – OCTOMBRIE 2020 - 2020-09-22 -
44 31-08-2020 IVANOF MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 135/27-08-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 31.08.2020 , ora 15.00 Hotarare privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-09-01 -
43 31-08-2020 IVANOF MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 135/27-08-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea in sedinta publica extraordinara din data de 31.08.2020 , ora 15.00 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a- V-a - 2020-09-01
42 29-07-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 Hotarare privind actualizarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-08-04 -
41 29-07-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 Hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro - 2020-08-04
40 29-07-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Construire conducta aductiune la sistem alimentare cu apa Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Tulcea” - 2020-08-04 -
39 29-07-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 Hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Construire conducta aductiune la sistem alimentare cu apa Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Tulcea” - 2020-08-04 -
38 29-07-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 Hotarare privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a două loturi de teren, având categoria de folosință drum public din intravilanul localității Mihail Kogălniceanu - 2020-08-04 -
37 29-07-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 Hotarare cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada ianuarie-iunie 2020 - 2020-08-04 -
36 29-07-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 Hotarare privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati - 2020-08-04 -
35 29-07-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/23-07-2020 Dispozitieprivind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 29 IULIE 2020, ora 15.00 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a IV-a - 2020-08-04
34 25-06-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 89/18-06-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PLATFORME BETON – STATII DE ASFALT ȘI BRTOANE MODULARE- MOBILE ” satul Mihail Kogalniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea , beneficiar SC PRESCOM - 2020-06-29
33 25-06-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 89/18-06-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, CONSTRUIRE SCENA IN LOCALITATEA RANDUNICA” localitatea Randunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-06-29 -
32 25-06-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 89/18-06-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 HCL privind modificarea art.1 din HCL nr 9 / 20.02.2020 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu - 2020-06-29 -
31 25-06-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 89/18-06-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 HCL privind aprobarea vanzării directe cu plata în rate pe o perioadă de 5 ani unui numar de 7 locuinte si a terenului aferent, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica - 2020-06-29 -
30 25-06-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 89/18-06-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 HCL privind aprobarea vânzarii unui număr de 4 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu - 2020-06-29 -
29 25-06-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 89/18-06-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 IUNIE 2020, ora 15.00 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a- III-a - 2020-06-29
28 25-05-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/18-05-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 Hotarare privind înregistrarea Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacția on-line - 2020-05-26 -
27 25-05-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/18-05-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada IUNIE 2020 –AUGUST 2020 - 2020-05-26 -
26 25-05-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/18-05-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 Hotarare privind actualizarea indicatorilor economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,, Grădiniță cu program normal 3 săli de grupă, localitatea Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea ” conform OUG 114/2018 - lucrări ce se vor realiza din fonduri proprii ale comunei Mihail Kogălniceanu - 2020-05-26
25 25-05-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/18-05-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 Hotarare privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea - 2020-05-26
24 25-05-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/18-05-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ” localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea da 2020-05-26 -
23 25-05-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/18-05-2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea în sedință ordinară din data de 25 MAI 2020, ora 15.00 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a II-a - 2020-05-26
22 31-03-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 66/25-03-2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a I-a - 2020-04-02
21 31-03-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 66/25-03-2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 si a Programului de activitate pe anul 2020 a Bibliotecii comunale Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - 2020-04-02 -
20 31-03-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 66/25-03-2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2020 - 2020-04-02 -
19 31-03-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 66/25-03-2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea”, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii - 2020-04-02 -
18 31-03-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 66/25-03-2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 Privind aprobare PUZ construire si dotare camin cultural P 1 sat M. Kogalniceanu, comuna M. Kogalniceanu - 2020-04-02 -
17 31-03-2020 SALTAN MIHAI, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 66/25-03-2020 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2020 ora 15.00 Privind aprobarea completarii ROF Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu , aprobat prin HCL 69 din 30.10.2019 - 2020-04-02 -
16 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MARTIE 2020 – MAI 2020 - 2020-02-24 -
15 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2020 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie - 2020-02-24 -
14 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati - 2020-02-24 -
13 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - 2020-02-24 -
12 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada iulie-decembrie 2019 - 2020-02-24 -
11 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 Privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2020 - 2020-02-24 -
10 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind inițierea procedurii de vanzare directă cu plata în rate pe o perioadă de 5 ani unui numar de 7 locuinte si a terenului aferent, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica - 2020-02-24 -
9 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu - 2020-02-24 -
8 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind initierea procedurii de vanzare prin licitatie publica a unui numar de 4 loturi de teren, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogalniceanu - 2020-02-24 -
7 20-02-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 44/13-02-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 20.02.2020 ora 15.00 privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020 - 2020-02-24
6 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind dezmembrarea unor număr de două loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu - 2020-01-31 -
5 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind aprobarea prelungirii unui număr de 8 contracte de închiriere pentru locuințe, amplasate în intravilanul localității Răndunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, aparținând domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu - 2020-01-31 -
4 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2020 - 2020-01-31 -
3 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 Privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali pentru anul 2020 - 2020-01-31 -
2 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2020 - 2021 - 2020-01-31 -
1 29-01-2020 IVANOF MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/22-01-2020 Privind convocarea consiliului Local al comunei M. Kogalniceanu in sedinta publica ordinara in data de 29.01.2020 ora 15.00 privind validarea Dispoziției nr 223 / 30.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2019, etapa a VI-a da 2020-01-31 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină